Nieuwsbrief verwijzers (Oktober 2022)

Hezenberg nieuwsbrief | Voor verwijzers GGZ - Oktober 2022

Overweeg een klinische booster behandeling als tussenstap in het ambulante behandeltraject.

Ervaart u te weinig progressie in behandeling van patiënten met (trekken van) persoonlijkheidsstoornis cluster C of een vermoeden daarvan? Merkt u dat een intensievere behandeling wenselijk is, mogelijk omdat complicerende factoren de ambulante behandeling stagneren?

Bij Hezenberg behandelen we mensen met (trekken van) persoonlijkheidsstoornissen cluster C, al dan niet met co-morbide problematiek met een klinische booster als tussenstap in het ambulante behandeltraject.

Doel klinische behandeling
Bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis kan een ambulante behandeling in een impasse belanden. De klinische behandeling bij Hezenberg kan deze impasse doorbreken door inzicht te geven, nieuw gedrag aan te leren en belemmerende en remmende innerlijke patronen te doorbreken. Ook is de klinische setting geschikt voor mensen die de balans tussen draagkracht en draaglast willen herstellen.

Vervolg
Na de klinische behandeling van 10, 12 of 16 weken kan de ambulante behandeling worden voortgezet, om het geleerde te verstevigen en verdere stappen in het proces van de patiënt te kunnen zetten.

Korte wachttijden

Wij kunnen binnen drie weken een intakegesprek plannen om met de patiënt te bepalen of een klinische behandeling bij Hezenberg zinvol en voldoende veilig is. Hiervoor is het nodig dat u een verwijsbrief opstelt en samen met een diagnostisch verslag of behandelverslagen naar ons instuurt, bij voorkeur via Zorgdomein

Telefonische spreekuur voor verwijzers

Op werkdagen houden de psychologen van het intaketeam van 09.00 – 09.30 uur telefonisch spreekuur voor verwijzers op het nummer (038) 20 22 931. Buiten deze tijden beantwoordt het behandelsecretariaat uw vragen en regelen dat u desgewenst teruggebeld wordt.

Uitnodiging werkbezoek

Wilt u Hezenberg een keer beleven? U bent welkom voor een werkbezoek waarin wij u informeren over de klinische behandeling en u een impressie geven van het landgoed. Het eerstvolgende werkbezoek staat gepland voor dinsdag 15 november van 17.00 – 18.30 uur. Er wordt een lichte maaltijd geserveerd. Klik hier om u aan te melden.