Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen

kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen

De Hezenberg is lid van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen. Samen met professionals, cliënten en naasten vormt het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen verschillende podia, waardoor de kennis en expertise op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek verbreed en verspreid wordt. Gezamenlijk zetten wij ons in om de zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis te verbeteren. Binnen het Kenniscentrum is de GIT-PD (Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders) ontwikkeld. Dit is een richtlijn voor een kwaliteitsvolle behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Deze richtlijn zien wij als onze standaard voor deze patiëntengroep, omdat deze gebaseerd is op zowel wetenschappelijke kennis, praktijkkennis als ervaringen van patiënten en naastbetrokkenen. Het behandelkader gaat uit van de algemene principes die ervoor zorgen dat een behandeling werkt. Wij gebruiken dus de meest effectieve elementen uit bestaande specialistische behandelingen in ons behandelprogramma klinische GGZ. Deze behandeling voldoet aan een hele reeks kwaliteitseisen, waarvan we weten dat ze een kwalitatief goede behandeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis garanderen. Deze behandeling is niet alleen gemaakt door professionals, maar ook beoordeeld door patiënten en naastbetrokkenen.

Zorgstandaarden en generieke modules

De ontwikkeling van zorgstandaarden en generieke modules valt onder de verantwoordelijkheid van Akwa GGZ. In dit netwerk werken patiënten en naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen voor goede, toegankelijke en betaalbare GGZ. Dit gebeurt door het ontwikkelen, financieren en begeleiden van kwaliteitsstandaarden. Onder kwaliteitsstandaarden vallen de zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen die betrekking hebben op het gehele zorgproces en die vastleggen wat goede zorg is. Zorgstandaarden zijn stoornis-specifiek en worden ontwikkeld voor de meest voorkomende psychiatrische stoornissen.

Binnen de ambulante en klinische GGZ hanteert Hezenberg de volgende zorgstandaarden:
Zorgstandaard depressieve stoornissen
Zorgstandaard angststoornissen
Zorgstandaard persoonlijkheidsstoornissen
Zorgstandaard seksuologische problematiek (seksuele disfuncties)
Zorgstandaard seksuologische problematiek (parafiele – en hyperseksuele stoornissen)

De Hezenberg werkt met de volgende generieke modules:
Comorbiditeit
Diversiteit
E-Health
Zelfmanagement