Hezenberg biedt specialistische- en basis GGZ voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen cluster C

Geloof in verandering

Worstel je al langere tijd met sombere gevoelens of neerslachtigheid? Voel je je angstig en onzeker in sociale contacten? Heb je onvoldoende zelfvertrouwen om iets alleen te ondernemen? Of houd je in sterke mate controle over dingen en is het eigenlijk nooit goed genoeg?

Met de juiste behandeling en zorg kun je jouw situatie veranderen en je kwaliteit van leven verbeteren.

Wij creëren duurzame veranderingen

Als jouw dagelijkse functioneren wordt beheerst door negatieve gedachten en gevoelens, wordt dat binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) een ‘persoonlijkheidsstoornis’ genoemd. Bij een persoonlijkheidsstoornis zijn bepaalde eigenschappen erg aanwezig. Hierdoor kun je volledig vastlopen in je werk én in je relaties. Met de juiste behandeling en zorg leer je jouw situatie te veranderen en je kwaliteit van leven te verbeteren. De Hezenberg helpt je hier graag mee. Ons doel is om ook in jouw leven een duurzame verandering te creëren.

Specialistische- en basis GGZ

De Hezenberg biedt specialistische- en basis GGZ aan mensen met (trekken van) cluster C-persoonlijkheidsstoornis. Onze specialistische behandelprogramma’s met opname zijn op maat en volgens de nieuwste richtlijnen. Daarnaast bieden we behandelprogramma’s in ambulante setting. In onze behandelprogramma’s is er veel aandacht voor zingeving en leefstijlontwikkeling. Dat maakt de Hezenberg tot een bijzondere en unieke plek waar jij als waardevol mens wordt gezien.

Iedereen is welkom

We hechten veel waarde aan de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van mensen. Wij werken op basis van recent wetenschappelijke inzichten en vanuit een open christelijke identiteit met respect voor ieders persoonlijke waarden, beleving en achtergrond. Hezenberg GGZ wil duurzaam herstel (gezondheidswinst) bij haar patiënten realiseren met bijzondere aandacht voor zingeving (levensbeschouwing en religie) vanuit een brede oriëntatie en leefstijlontwikkeling. Er zijn bijvoorbeeld gesprekken mogelijk met een geestelijk verzorger. Deze zijn niet verplicht. Dat geldt ook voor de gebedsmomenten en vieringen in de Kapel. Deelname is facultatief en een vrije keuze: bij de Hezenberg verwelkomen we iedereen ongeacht achtergrond of levensbeschouwing. Wij gaan graag ook met jou op weg, in hoopvol vertrouwen en het geloof dat verandering mogelijk is.

Kenniscentrum

Hezenberg GGZ is lid van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen.