Geloof in verandering

Worstel je al langere tijd met sombere gevoelens of neerslachtigheid? Voel je je angstig en onzeker in sociale contacten? Heb je onvoldoende zelfvertrouwen om iets alleen te ondernemen? Of houd je in sterke mate controle over dingen en is het eigenlijk nooit goed genoeg?

Met de juiste behandeling in de specialistische- of basis GGZ kun je jouw situatie veranderen en je kwaliteit van leven verbeteren.

Als jouw dagelijkse functioneren (en dat van jouw directe omgeving) wordt beheerst door dit soort negatieve gedachten en gevoelens, wordt dit binnen de GGZ een ‘persoonlijkheidsstoornis’ genoemd. Je kunt hierdoor volledig vastlopen in je werk en relaties. Om verandering te realiseren, kan specialistische zorg noodzakelijk zijn. De Hezenberg biedt specialistische- en basis GGZ aan mensen met (trekken van) persoonlijkheidsstoornis cluster C. Wij helpen je graag om te werken aan verandering. We bieden een stevig specialistisch behandelprogramma in klinische setting volgens de nieuwste richtlijnen. Daarnaast bieden specialistische en basis GGZ in ambulante setting. Aandacht voor zingeving maakt de Hezenberg tot een unieke plek waar je als waardevol mens gezien wordt.

Het doel van de Hezenberg is om duurzame verandering te creëren in de levens van mensen. We hechten veel waarde aan de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van mensen. Wij werken op basis van recent wetenschappelijke inzichten en vanuit een open christelijke identiteit. Het pastoraat is een wezenlijk onderdeel van de Hezenberg en kan dat ook zijn tijdens een GGZ-behandeling. Er zijn bijvoorbeeld gesprekken mogelijk met een pastoraal medewerker. Verder is iedereen vrij om deel te nemen aan gebedsmomenten en vieringen in de Kapel dat uitnodigt tot zelfreflectie en bezinning. We verwelkomen iedereen ongeacht achtergrond of levensbeschouwing. We gaan graag met je op weg, in hoopvol vertrouwen en het geloof dat verandering mogelijk is.

Hezenberg GGZ is lid van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen.