Klinische specialistische GGZ

Tijdens een klinische specialistische GGZ behandeling van 10, 12 of 16 weken verblijf je op ons landgoed in Hattem. In deze periode word je behandeld door ons team van ervaren, erkende (BIG-geregistreerde) behandelaren. In onze behandeling hanteren wij een psychotherapeutische benadering. Dit betekent dat je in staat moet zijn om zelfreflectie toe te passen, je aan gemaakte afspraken moet kunnen houden en hiermee verantwoordelijkheid neemt voor jouw gedrag. Een klinische specialistische GGZ-behandeling bij Hezenberg vindt uitsluitend plaats als vervolg op een ambulante – of deeltijdbehandeling in de basis GGZ of specialistische GGZ. Ook is er een officiële doorverwijzing nodig van een BIG-geregistreerde behandelaar (psychiater, GZ-psycholoog, psychotherapeut of huisarts/POH).

klinische specialistische GGZ Hezenberg

Zorg op maat
We werken met zogenaamde zorgpaden. Deze zorg op maat is opgebouwd uit verschillende behandelmodules die worden afgestemd op jouw specifieke behoefte en doelen. Ieder zorgpad is ingericht volgens de meest recente richtlijnen en standaarden voor GGZ-behandeling. De behandeling is conform de Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD). Deze richtlijn is ontwikkeld door het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen, waar Hezenberg lid van is, en is gebaseerd op zowel wetenschappelijke kennis, praktijkkennis als ervaringen van patiënten en naastbetrokkenen. Het behandelkader gaat uit van de algemene principes die ervoor zorgen dat een behandeling werkt. Wij gebruiken dus de meest effectieve elementen uit bestaande specialistische behandelingen. Deze behandeling voldoet aan een hele reeks kwaliteitseisen, waarvan we weten dat ze een kwalitatief goede behandeling garanderen. Deze behandeling is niet alleen gemaakt door professionals, maar ook beoordeeld door patiënten en naastbetrokkenen.

Complexe stoornissen en verzwarende problematiek
Binnen de klinische specialistische GGZ behandelen we mensen die te kampen hebben met de zogenaamde ‘C-cluster persoonlijkheidsstoornissen’ (sterk vermijdend -, afhankelijk – of dwangmatig gedrag), al dan niet in combinatie met een stemmingsstoornis (een depressieve – en/of angststoornis). Daarnaast is er soms sprake van verzwarende problematiek, zoals een trauma, somatische problematiek en/of trekken van andere persoonlijkheidsstoornissen.

Mensen met enkelvoudige stemmingsstoornissen (zoals een depressieve stoornis of angststoornis), al dan niet in combinatie met somatische problematiek, behandelen we binnen de ambulante GGZ. 

Contra-indicaties
Als er sprake is van een voortdurende crisis(gevoelige) situatie, zoals een ernstige psychose, hoofdzakelijk B-cluster persoonlijkheidsstoornissen (antisociaal, narcistisch, theatraal, borderline waardoor emotioneel en/of onvoorspelbaar gedrag), een sterke suïcide-drang of verslaving aan alcohol en/of drugs dan kunnen wij jou helaas niet de juiste hulp bieden. Neem contact op met je huisarts om passende hulp te vinden.