Klinische specialistische GGZ

Tijdens een klinische specialistische GGZ behandeling van een periode tussen de 12 tot 16 weken verblijf je op ons landgoed in Hattem. In deze periode word je behandeld door ons team van ervaren, erkende (BIG-geregistreerde) behandelaren. Een klinische specialistische GGZ-behandeling bij Hezenberg vindt uitsluitend plaats als vervolg op een ambulante – of deeltijdbehandeling. Ook is er een officiële doorverwijzing nodig van een BIG-geregistreerde behandelaar (psychiater, GZ-psycholoog, psychotherapeut of huisarts/POH).

Behandelteam Klinische specialistische GGZ
Behandelteam Klinische specialistische GGZ

Klinische specialistische GGZ: Zorg op maat

We werken met zogenaamde zorgpaden. Deze zorg op maat is opgebouwd uit verschillende behandelmodules die worden afgestemd op jouw doelen. Ieder zorgpad is ingericht volgens de meest recente richtlijnen en standaarden voor GGZ-behandeling. De behandeling is conform de Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD). Deze richtlijn is ontwikkeld door het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen, waar Hezenberg lid van is, en is gebaseerd op zowel wetenschappelijke kennis, praktijkkennis als ervaringen van patiënten en naastbetrokkenen. Wij gebruiken de meest effectieve elementen uit bestaande specialistische behandelingen.

Complexe stoornissen en verzwarende problematiek

Binnen de klinische specialistische GGZ behandelen we mensen die te kampen hebben met C-cluster persoonlijkheidsstoornissen (sterk vermijdend -, afhankelijk – of dwangmatig gedrag), al dan niet in combinatie met een stemmingsstoornis (een depressieve – en/of angststoornis). Daarnaast is er soms sprake van verzwarende problematiek, zoals een trauma, somatische problematiek en/of trekken van andere persoonlijkheidsstoornissen.

Contra-indicaties

Als er sprake is van een voortdurende crisis(gevoelige) situatie, zoals een ernstige psychose, hoofdzakelijk cluster B-persoonlijkheidsstoornissen (antisociaal, narcistisch, theatraal, borderline waardoor emotioneel en/of onvoorspelbaar gedrag), een sterke suïcide-drang of verslaving aan alcohol en/of drugs dan kunnen wij jou helaas niet de juiste hulp bieden. Daarnaast past ons behandelaanbod niet goed bij mensen onder de 23 en boven de 67 jaar oud en bij mensen waarbij groepstherapie niet passend is. Neem in dat geval contact op met je huisarts om passende hulp te vinden.