Wachttijden klinische GGZ

Heb je een doorverwijzing van je huisarts of psychiater (een officieel erkende verwijzer)? Wanneer je verwijzing aan de criteria voldoet, neemt het behandelsecretariaat contact met je op om een afspraak te maken voor een eerste intakegesprek. Na de intake wordt jouw hulpvraag besproken binnen het Indicatieteam. Als wij denken jou de juiste hulp te kunnen bieden, kun je (na een eventuele wachtperiode) jouw verdere behandeling voortzetten.

Wachttijden

Wachttijdenvoor intake voor start behandeling
Klinische specialistische GGZ3 – 4 weken3 weken – 4 maanden (afhankelijk van de beoordeling door je zorgverzekeraar en afhankelijk van in welk zorgpad je terechtkomt.)

Laatste update: 28 maart 2024

Met deze wachttijd voldoet Hezenberg aan de Treeknormen. Dit zijn landelijk vastgestelde afspraken over wachttijden binnen de GGZ.

wachttijd klinische GGZ persoonlijkheidsstoornis GGZ

Intakefase onderdeel behandeling

Zoals bij alle GGZ-instanties maakt de intakefase formeel onderdeel uit van de behandeling. Ook als je niet in aanmerking komt voor verdere behandeling, worden de kosten voor de intake in rekening gebracht bij je zorgverzekeraar. Deze kosten vallen onder het wettelijk verplichte eigen risico en kunnen (gedeeltelijk) voor eigen rekening zijn.

Machtigingsaanvraag

Bij een aantal verzekeraars moet een machtigingsaanvraag worden ingediend en zijn goedgekeurd voordat de behandeling kan starten. Deze aanvraag wordt ingediend door ons intaketeam. De wachttijd is mede afhankelijk van de snelheid van beoordeling van de aanvraag bij je zorgverzekeraar. Bekijk het overzicht met verzekeraarsvergoedingen klinische GGZ om te zien of een machtigingsaanvraag ingediend moet worden bij je verzekeraar.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer de wachttijd onverhoopt toch boven aanvaardbare wachttijden uitstijgt, kun je telefonisch contact met ons opnemen, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je helpen om binnen 4 weken vanaf je eerste contact met de zorgaanbieder een intakegesprek te krijgen, en dat de behandeling start binnen 10 weken vanaf de intake. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen. Ook kan er gedacht worden aan een overbrugging bij de praktijkondersteuner POH-GGZ (werkzaam bij je huisarts), voordat je terecht kan voor een behandeling bij Hezenberg. Het kan ook betekenen dat je bij een andere zorgaanbieder terecht komt.