Zondagse vieringen

Om de twee weken houden wij op zondagmorgen een viering in onze Kapel. Belangstellenden uit de omgeving zijn van harte welkom om onze vieringen bij te wonen. zijn. Aanvang van de viering is telkens om 10.00 uur.

U bent van harte welkom bij onze zondagse vieringen!

Vieringen 2024

14 april
12 mei
9 juni
7 juli

K

Verbondenheid

In de Kapel maken we gebruik van een vaste orde die gericht is op verstilling. Deze orde heeft verwantschap met Taizé en Iona. Verschillende liederen die gezongen worden zijn afkomstig uit deze gemeenschappen. Ook wordt er gezongen uit het liedboek ‘Zingen en Bidden in Huis en Kerk‘. Tijdens de zondagse viering vieren we in een kring de Maaltijd van de Heer. Ook wordt er altijd gecollecteerd voor de Wilde Ganzen. Hiermee willen wij onze verbondenheid met de wereld om ons heen benadrukken.