Nieuwbrief verwijzers (November 2022)

Nieuwsbrief 2 | Hezenberg GGZ November 2022

Korte wachttijden

Onze succesvolle kortdurende behandelingen zorgen voor een snelle doorstroom van patiënten. Hierdoor kunnen wij binnen drie weken een eerste intakegesprek hebben met uw patiënt. In de intake en diagnostische fase bepalen we samen of een klinische behandeling bij Hezenberg van meerwaarde is. 

Verwijzing
Heeft u een patiënt die u door wilt verwijzen naar Hezenberg? Download op onze website, op de pagina voor verwijzers, het Hezenberg verwijsformulier. Mail dit ingevuld retour samen met een diagnostisch verslag en/of eventuele behandelverslagen. Een verwijsbrief versturen via Zorgdomein kan natuurlijk ook. 

Over Hezenberg GGZ

Hezenberg biedt behandeling aan mensen met (trekken van) een persoonlijkheidsstoornis cluster C, al dan niet met co-morbide problematiek. Onze specialistische behandelprogramma’s met opname worden op maat gemaakt en zijn volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten. Patiënten verblijven gedurende tien, twaalf of zestien weken op ons landgoed in Hattem. Daarnaast bieden we (specialistische) behandeling in een ambulante setting, waarbij patiënten naar onze locatie komen. In onze behandelprogramma’s is aandacht voor zingeving. Dat maakt de Hezenberg tot een bijzondere en unieke plek waar iedereen als waardevol mens wordt gezien.

Iedereen is welkom
Christelijke waarden spelen een belangrijke rol in ons doen en laten, met respect voor ieders persoonlijke waarden, beleving en achtergrond. Iedereen is welkom bij Hezenberg. Onze patiënten en gasten hebben allerlei levensbeschouwelijke achtergronden. Wat ons verbindt is dat we met elkaar op weg zijn. In hoopvol vertrouwen en het geloof dat verandering mogelijk is.

Wij delen onze kennis graag met u

Heeft u als verwijzer vragen over een bepaalde casus? Twijfelt u of Hezenberg uw cliënt de juiste hulp kan bieden of heeft u informatie nodig? Maak geheel vrijblijvend gebruik van ons telefonisch spreekuur, op werkdagen van 9.00 tot 9.30 uur. De psychologen van het intaketeam van Hezenberg delen hun kennis graag met u. Tijdens het spreekuur zijn zij te bereiken op telefoonnummer (038) 20 22 931.

Wie krijgt u aan de lijn? 

Terugbelafspraak
Wilt u buiten ons telefonisch spreekuur een casus voorleggen? Bel naar ons behandelsecretariaat voor het maken van een terugbelafspraak. Zij zijn elke werkdag te bereiken op telefoonnummer (038) 20 22 901. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: behandelsecretariaat@hezenberg.nl.

Klinische booster behandeling

Ervaart u te weinig progressie in de behandeling van patiënten met (trekken van) een persoonlijkheidsstoornis cluster C? Overweeg een klinische booster behandeling (op basis van o.a. groepspsychotherapie en ervaringsgerichte therapieën) als tussenstap in uw ambulante behandeltraject.

Als een ambulant behandeltraject van patiënten met (trekken van) een persoonlijkheidsstoornis cluster C in een impasse belandt (wat vaak voorkomt bij deze groep), kan een klinische behandeling van tien, twaalf of zestien weken bij Hezenberg deze doorbreken. Door nieuwe inzichten te geven, ander gedrag aan te leren en belemmerende en remmende innerlijke patronen te doorbreken binnen de behandeling en het therapeutische leefklimaat. Een klinische setting is ook geschikt voor mensen die de balans tussen draagkracht en draaglast willen herstellen.

Klinische booster behandeling
Kortom: ziet u te weinig progressie in de behandeling van patiënten met (trekken van) een persoonlijkheidsstoornis cluster C? Merkt u dat een intensievere behandeling wenselijk is, mogelijk omdat complicerende factoren de ambulante behandeling stagneren? Kies dan voor een klinische booster behandeling als tussenstap in het behandeltraject. Kijk voor meer informatie op www.hezenbergvoorverwijzers.nl.

De patiënt komt bij u terug
Na de klinische behandeling van tien, twaalf of zestien weken wordt de ambulante behandeling na een warme overdracht, door de verwijzende behandelaar voortgezet om enerzijds het geleerde te verstevigen en anderzijds om verdere stappen in het proces van de patiënt te zetten.

Uitnodiging werkbezoek

Wilt u de Hezenberg GGZ een keer beleven? U bent welkom voor een werkbezoek waarin wij u informeren over de klinische behandeling en u een impressie geven van het landgoed. Het eerstvolgende werkbezoek staat gepland voor dinsdag 17 januari 2023 van 17.00 tot 18.30 uur. Tijdens het werkbezoek wordt u een lichte maaltijd aangeboden. U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website.

Teams
Het is ook mogelijk om kennis te maken met het behandelaanbod van Hezenberg via een Teams-overleg. Heeft u hiervoor interesse? Stuur een e-mail naar intaketeamggz@hezenberg.nl voor het maken van een afspraak.

Vacature Klinisch psycholoog/psychotherapeut

Werken in een prachtige omgeving en deel uitmaken van een professioneel en bevlogen team? Hezenberg GGZ zoekt een klinisch psycholoog/psychotherapeut. In deze functie werk je als regiebehandelaar binnen de klinische zorg. Samen met psychiaters en psychotherapeuten geef je zorginhoudelijk leiding aan een behandelteam en heb je zelf ook een behandelportefeuille.

Klik hier voor de vacature.