ANBI & Jaarrekening

Stichting Hezenberg is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat wij zijn vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Daarnaast kun je als donateur je giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. In verband met de ANBI-status publiceren wij op deze pagina een aantal gegevens.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI

ANBI-registratie van Stichting Hezenberg

Jaarrekening

De financiële verantwoording met jaarverslag lees je in de jaarrekening 2021.

De plannen voor Hezenberg voor de (nabije) toekomst zijn beschreven in het Strategisch Lange Termijn Beleid (SLTB).