Missie en kernwaarden

Missie en kernwaarden Hezenberg: betrokken, christelijk geïnspireerd en deskundig

Onze missie

Wij, medewerkers van stichting Hezenberg, geloven in verandering. We helpen daarom mensen duurzame veranderingen in hun persoonlijke levens en omstandigheden te realiseren. Dit doen we door het aanbieden van:
specialistische GGZ-behandelingen (klinisch en ambulant)
ambulante basis GGZ
retraites en bezinningsactiviteiten.

Iedereen is van harte welkom
Wetenschappelijke inzichten en christelijke waarden spelen een belangrijke rol in ons doen en laten, met respect voor ieders persoonlijke waarden, beleving en achtergrond. Iedereen is bij de Hezenberg van harte welkom.

Onze kernwaarden

Hezenberg hanteert de kernwaarden: betrokken, christelijk geïnspireerd en deskundig.

Betrouwbare betrokkenheid in combinatie met warme gastvrijheid

Als medewerkers hebben we aandacht voor de ander (zonder daarin onze feilbaarheid te ontkennen). We tonen interesse naar gasten en elkaar. We hebben een positieve basishouding: we vertrouwen elkaar en willen elkaar verder helpen. Er is een gevoel van medemenselijkheid en verbondenheid. Dat vertalen we bij de Hezenberg in: ‘warmhartige gastvriendelijkheid’. Samen met onze gasten willen we de eigen veerkracht benutten, vastgelopen situaties doorbreken en iets in beweging zetten.

Trouw aan onze medemens is een sleutelwoord om te benadrukken dat wij zelf ook graag zo behandeld willen worden. Hiermee tonen we betrouwbare betrokkenheid. Betrokken betekent ook dat we ‘echt’ willen zijn naar elkaar. Elkaar eerlijk de waarheid vertellen. Dat kan confronterend zijn en soms stuit je dan op onderlinge verschillen. Ook proberen we congruent te zijn: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Christelijke spiritualiteit en – gemeenschapszin

Wij geloven dat een mens behalve een hoofd, hart en lichaam ook een ziel heeft. Wij zien ieder mens als waardevol schepsel en geloven dat iedereen zich door God geliefd mag weten. Hezenberg dient als een tijdelijke leefgemeenschap waar we onze gasten de rust en ruimte bieden om na te denken over zijn of haar plaats in dit leven. We proberen een oordeel over de ander te vermijden omdat wij vinden dat een oordeel vaak leidt tot verdeeldheid. Waar verdriet, schuld en schaamte vaak de boventoon voeren, willen wij daar troost, gerechtigheid en vergeving naast plaatsen.

We hebben ook aandacht voor hoop en perspectief. Ons handelen en onze programma’s zijn gebaseerd op onze christelijke identiteit en wetenschappelijke inzichten, met respect voor ieders persoonlijke waarden, beleving en achtergrond. De levensbeschouwing van onze gasten wordt als uitgangspunt genomen. We staan open voor ieder uniek mens met eigen verlangens en (zingevings)vragen. Elke vraag kan en mag gesteld worden. We doen ons werk in hoopvol vertrouwen en het geloof dat verandering mogelijk is.

Professionele deskundigheid en bekwaamheid

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit en ontwikkeling van ons werk. Telkens stellen we onszelf doelen in relatie tot ons toekomstperspectief. Onze gasten kunnen rekenen op vakkundige begeleiding, multidisciplinaire behandeling en verblijf volgens professionele methodieken, standaarden en richtlijnen. Door het nastreven van ‘echtheid’ en een transparante houding ontstaat er een basis van vertrouwen waardoor we stil willen (en kunnen) staan bij fouten. We zijn gedreven om daarvan te leren en reflecteren voortdurend op onszelf en elkaar om het idee ‘gearriveerd’ te zijn, te vermijden.

We halen voldoening uit het uitoefenen van ons vak en blijven zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden. De expertise die wij in de loop der tijd hebben opgedaan, willen wij graag met gasten en samenwerkingspartners delen. We hechten belang aan samenwerking met andere professionals en samenwerkingspartners om zo te leren van elkaars expertise.