Verandering in 7 stappen

Voor een klinische specialistische GGZ behandeling hebben we het proces van ‘aanmelden tot afronding’ onderverdeeld in 7 stappen.

Stap 1: Aanmelden

Voor een klinische behandeling gelden specifieke randvoorwaarden. In de eerste plaats moet je recent een ambulante – of deeltijdbehandeling hebben doorlopen binnen de basis GGZ of specialistische GGZ. Boek je onvoldoende vooruitgang of stagneert jouw behandeling? Dan kan jouw behandelaar je doorverwijzen voor een klinische specialistische GGZ behandeling bij Hezenberg.

Uit je verwijzing moet onder andere blijken dat:

  • je in staat bent om zelfreflectie toe te passen
  • je je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gedrag
  • er geen sprake is van een voortdurende crisis(gevoelige) situatie, zoals een ernstige psychose, sterke suïcidedrang of verslaving aan alcohol of drugs.

Wanneer een verwijzing aan de criteria voldoet, neemt het behandelsecretariaat contact met je op om een afspraak te plannen voor het eerste intakegesprek.

Zoals bij alle GGZ-instanties maakt de intakefase formeel onderdeel uit van de behandeling. Ook als je niet in aanmerking komt voor verdere behandeling, worden de kosten voor de intake in rekening gebracht bij je zorgverzekeraar. De kosten van intake vallen onder het wettelijk verplichte eigen risico.

Stap 2: voorbereiding op intake

Voorafgaand aan het intakegesprek krijg je toegang tot ons E-health platform. In deze beveiligde digitale omgeving zetten wij vragenlijsten en opdrachten voor je klaar om in te vullen vóór het eerste intakegesprek. Mocht je niet met een computer kunnen werken horen we dit graag. We zoeken dan met jou naar een passend alternatief..

Bedenk alvast wie je wilt meenemen naar het intakegesprek, iemand uit je kring van directe naasten. We vragen je ook om de polis van je zorgverzekering mee te nemen, zodat we je kunnen informeren over de kosten en vergoedingen van een behandeltraject. Neem ook een lijst mee van de eventuele medicatie die je gebruikt. Lees vooraf onze website goed door en noteer eventuele vragen die je wilt stellen tijdens het gesprek.

Stap 3: Intakefase

De intakefase bestaat uit twee gesprekken. Het eerste intakegesprek vindt plaats bij Hezenberg met een psycholoog. De aanwezigheid van een naastbetrokkene tijdens (een deel van) dit gesprek vinden we belangrijk. Zo krijgen we een completer beeld van jouw problematiek. Dit kan je partner, kind(eren), familielid of hulpverlener zijn. We bespreken de reden van je aanmelding, eventuele bestaande diagnoses en welke verwachtingen je hebt van je behandeling. Uiteraard krijg je gelegenheid om vragen te stellen.

Hezenberg GGZ Landhuis

Het tweede intakegesprek vindt plaats met de regiebehandelaar. Dit is een psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut. In dit gesprek wordt dieper ingegaan op de (eventueel) aanwezige stoornis(sen) en de invloed daarvan op jouw functioneren. Na de intake wordt jouw hulpvraag besproken binnen het Intaketeam. We informeren je telefonisch of wij jou de juiste hulp kunnen bieden, of niet. Na de intake krijgt jouw verwijzer schriftelijk bericht over het onderzoek, de (mogelijke) diagnose en (eventueel) het voorgenomen behandelplan. Als je in aanmerking komt voor verdere behandeling, kun je na een wachtperiode terecht op de Hezenberg. Wanneer je niet in aanmerking komt voor een behandeling denken we mee over een alternatief.

Stap 4: Voorbereiding op behandeling

Na de intakefase is er telefonisch contact over welk zorgpad het best past bij de klachten en waarom, over de start van je verblijf, je eventuele eigen bijdrage en andere praktische zaken. Je krijgt een opdracht om je via E-health voor te bereiden op jouw behandeling en na te denken over wat je doelen in de behandeling zijn. We vragen je zo concreet mogelijk na te denken hoe jouw situatie er na afloop van de behandeling uit zou moeten zien. Ook maak je alvast afspraken met jouw eerdere behandelaar over het vervolgtraject na behandeling bij Hezenberg.

Stap 5: Behandelplan

Met jouw intaker bespreek je uitgebreid de diagnose en de problemen die je ervaart in het dagelijks leven. Een naastbetrokkene is, met jouw toestemming, bij dit gesprek aanwezig. Samen bespreek je aan welke doelen je wilt werken. We vinden het belangrijk dat je zelf voor ogen hebt wat er aan het einde van je behandeling bij Hezenberg veranderd is in jouw situatie.

Stap 6: Behandeling

huiskamer Ontmoeting Hezenberg klinische GGZ

De behandeling bestaat uit groepstherapieën en individuele gesprekken met een vaste behandelaar. Tijdens de klinische specialistische GGZ behandeling van 10, 12 of 16 weken verblijf je op ons landgoed. Je doorloopt daarbij verschillende fasen: de Contracteerfase (C-fase), de Behandelfase (B-fase) en de Afrondingsfase (A-fase).

In de Contracteer-fase van de behandeling blijf je ook de weekenden bij Hezenberg. Deze eerste weken van je behandeling zijn gericht op stabilisatie en de kennismaking met behandelaars en groepstherapieën. In de eerste week onderteken je ook jouw behandelovereenkomst. Hierin staat onder andere dat Hezenberg behandeling biedt, wat de verzekeraar vergoedt en vragen wij je toestemming voor de uitwisseling van rapportage en informatie met jouw verwijzer.

De tweede fase van ons programma is de Behandelfase, kortgezegd de B-fase. Gedurende deze weken ben je van maandagochtend tot zaterdagochtend bij de Hezenberg. De rest van het weekend ben je thuis. De B-fase bestaat uit verschillende behandel- en begeleidingsactiviteiten.

De laatste fase van je behandeling zijn gericht op de integratie in jouw thuissituatie. Dit is de Afrondingsfase, oftewel de A-fase. Je bent dan van maandagochtend tot en met donderdagochtend bij de Hezenberg. Je maakt in deze fase een ‘terugvalpreventieplan’ om de veranderingen die je hebt gerealiseerd thuis vast te houden. De mensen die dicht bij je staan merken gedurende jouw behandeling ook dat er veranderingen optreden. Tegen het eind van jouw behandeling hebben we daarom graag een gesprek met jou en je naastbetrokkene(n) over wat de gevolgen van deze veranderingen voor jullie betekenen en welke rol jouw omgeving kan spelen in je verdere herstel.

Stap 7: Afronding

Voorafgaand aan de klinische specialistische GGZ behandeling heb je afspraken gemaakt met jouw eerdere behandelaar over het nazorgtraject. Aan het eind van de behandeling wordt deze behandelaar geïnformeerd over de geboden hulp, het effect, de prognose en het resultaat. Meestal volgt er een ambulant traject met die specifieke behandelaar, of een andere behandelaar binnen de specialistische GGZ.

Click to access the login or register cheese