Voor verwijzers

Ervaart u te weinig progressie in behandeling van cluster C-persoonlijkheidsstoornissen? Overweeg een klinische booster behandeling als tussenstap in uw ambulante behandeltraject.

Cluster C-persoonlijkheidsstoornissen

Bij Hezenberg behandelen we mensen met (trekken van) cluster C-persoonlijkheidsstoornissen, al dan niet met co-morbide problematiek. Onze behandelaren zijn gespecialiseerd in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen (cluster C, soms met kenmerken van cluster B), stemmingsstoornissen en angststoornissen. Daarnaast kan er trauma-gerelateerde problematiek een rol spelen.

Wie kunnen wij helpen?

Wanneer mensen met cluster C-persoonlijkheidsstoornissen in aanmerking willen komen voor een klinische behandeling bij Hezenberg, moet er een recent voorliggend hulpverleningstraject zijn. De meeste patiënten komen bij Hezenberg omdat hun psychiatrische klachten te veel toenemen voor hun ambulante- of deeltijdbehandeling, of omdat er te weinig progressie is. In al die gevallen kan een klinische booster behandeling bij Hezenberg een tussenstap zijn in het ambulante behandeltraject. Het multidisciplinaire team van Hezenberg bepaalt na intakegesprekken of een klinische behandeling zinvol is. Naar aanleiding van het intake-, diagnose- en behandelplangesprek wordt bekeken in welk zorgpad de hulpvraag het beste past. Binnen dit zorgpad bieden wij een intensieve, kortdurende, klinische behandeling.

Inclusie- en exclusiecriteria

In een uitgebreide lijst met diagnosegroepen en stoornissen leest u wat wij al dan niet bij Hezenberg behandelen. Klik hier voor de inclusie- en exclusiecriteria.

Het behandelteam ambulante zorg van Hezenberg GGZ

De kracht van klinisch behandelen bij cluster C-persoonlijkheidsstoornissen

Klinische behandeling heeft een belangrijke meerwaarde voor de behandeling van mensen met een cluster C-persoonlijkheidsstoornis, omdat ze gedurende een periode van 10, 12 of 16 weken een therapeutische leefgroep vormen. Deze leer- en leefgroep fungeert als behandelinstrument waarin aan een patiënt relaties met medepatiënten en behandelaars wordt aangeboden. Deze relaties bieden de patiënt ruimte om nieuw gedrag aan te leren en belemmerende of remmende innerlijke patronen te doorbreken. Na de klinische behandeling kan de ambulante behandeling worden voortgezet om het geleerde te verstevigen, en verdere stappen in het proces van de patiënt te kunnen zetten.

Maak kennis met Hezenberg tijdens een werkbezoek

Meerdere keren per jaar organiseren we een werkbezoek voor verwijzers. Een moment om elkaar te informeren en u een impressie te geven van het landgoed. Tijdens het bezoek wordt een lichte maaltijd geserveerd. Bent u geïnteresseerd? Neem dan even contact met ons op!

Verwijzen

Als medisch specialist, huisarts of psychiater kunt u via de beveiligde omgeving van ZorgDomein iemand met cluster C-persoonlijkheidsstoornissen doorverwijzen naar Hezenberg. Dit heeft de voorkeur. Mocht dit niet lukken, dan is het ook mogelijk om de verwijsbrief Hezenberg GGZ in te sturen naar het behandelsecretariaat. Dit kan per post, fax of beveiligde e-mail. Wij vragen u om – indien aanwezig – een persoonlijkheidsonderzoek of andere diagnostische rapporten mee te sturen. 

De inhoud van de verwijsbrief wordt ook besproken met de patiënt. Indien nodig wordt er contact gelegd met de verwijzer voor nadere toelichting of afstemming. De informatie wordt vastgelegd in het dossier, welke eigendom is van de patiënt. Na de intake krijgt de verwijzer schriftelijk bericht over het onderzoek, de diagnose en het voorgenomen behandelplan. Aan het eind van de behandeling wordt de verwijzer opnieuw schriftelijk geïnformeerd over de geboden hulp, het effect, de prognose en het resultaat. In principe zijn we zo transparant mogelijk voor, tijdens en na de behandeling.

Wachttijden klinische GGZ

Klik hier voor wachttijden klinische GGZ.

GGZ en zingeving

Een uniek kenmerk van Hezenberg is de wijze waarop specialistische GGZ-behandeling geïntegreerd wordt met aandacht voor zingeving en bezieling. Onze open christelijke identiteit is wezenlijk onderdeel van Hezenberg. Iedereen is van harte welkom bij de Hezenberg. Mensen uit de meest uiteenlopende levensbeschouwingen voelen zich bij ons thuis.

Lees meer over klinisch behandelen

Ambulante behandeling

Behandeling van persoonlijkheidsstoornissen cluster C
Marije Blonk (GZ-psycholoog en psychotherapeut), Karin Jonker (psycholoog), Jasper Evenblij (psycholoog en psychotherapeut i.o.), Jolanda Velten (GZ-psycholoog en eerstelijnspsycholoog)

Om in aanmerking te komen voor een ambulante basis – of specialistische GGZ-behandeling bij Hezenberg hoeft er niet eerder een zorgverleningstraject doorlopen te zijn. Een huisarts, een GGZ-instelling, een psychiater of specialist in het ziekenhuis kan naar de Hezenberg doorverwijzen via een verwijsbrief. Daarnaast bieden wij ambulante basis- en specialistische GGZ wanneer een klinisch programma niet noodzakelijk is. In de ambulante basis en – specialistische GGZ behandelen we mensen met enkelvoudige stemmingsstoornissen, zoals een depressieve stoornis of angststoornis, al dan niet in combinatie met somatische problematiek.

Wachttijden ambulante GGZ

Klik hier voor wachttijden ambulante GGZ.

Lees meer over ambulant behandelen

Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen

Hezenberg is lid van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen. Samen met professionals, cliënten en naasten vormt het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen verschillende podia, waardoor de kennis en expertise op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek verbreed en verspreid wordt. Gezamenlijk zetten wij ons in om de zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis te verbeteren.

GIT-PD

Wij zetten onze behandelingen in op basis van de meest recent wetenschappelijk inzichten. Binnen het Kenniscentrum is de GIT-PD (Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders) ontwikkeld. Dit is een richtlijn voor een kwaliteitsvolle behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Deze richtlijn zien wij als onze standaard voor deze patiëntengroep, omdat deze gebaseerd is op zowel wetenschappelijke kennis, praktijkkennis als ervaringen van patiënten en naastbetrokkenen. Het behandelkader gaat uit van de algemene principes die ervoor zorgen dat een behandeling werkt. Wij gebruiken dus de meest effectieve elementen uit bestaande specialistische behandelingen. Deze behandeling voldoet aan een hele reeks kwaliteitseisen, waarvan we weten dat ze een kwalitatief goede behandeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis garanderen. Deze behandeling is niet alleen gemaakt door professionals, maar ook beoordeeld door patiënten en naastbetrokkenen.

Zorgstandaarden en generieke modules

De ontwikkeling van zorgstandaarden en generieke modules valt onder de verantwoordelijkheid van Akwa GGZ. In dit netwerk werken patiënten en naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen voor goede, toegankelijke en betaalbare GGZ. Dit gebeurt door het ontwikkelen, financieren en begeleiden van kwaliteitsstandaarden. Onder kwaliteitsstandaarden vallen de zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen die betrekking hebben op het gehele zorgproces en die vastleggen wat goede zorg is. Zorgstandaarden zijn stoornis-specifiek en worden ontwikkeld voor de meest voorkomende psychiatrische stoornissen.

Binnen de ambulante basis – en specialistische GGZ hanteert Hezenberg de volgende zorgstandaarden:
Zorgstandaard depressieve stoornissen
Zorgstandaard angststoornissen
Zorgstandaard persoonlijkheidsstoornissen
Zorgstandaard seksuologische problematiek (seksuele disfuncties)
Zorgstandaard seksuologische problematiek (parafiele – en hyperseksuele stoornissen)

Hezenberg werkt met de volgende generieke modules:
Comorbiditeit
Diversiteit
E-Health
Zelfmanagement

Samenwerkingen in behandeling cluster C-persoonlijkheidsstoornissen

Hezenberg heeft ondersteunende afspraken met verschillende grote GGZ-instellingen in de directe omgeving. Er is een directe uitwisseling met de huisarts en/of de praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ) uit de omgeving van de betrokken patiënt om de behandeling af te stemmen (zowel voor als na de behandeling) om goede ketenzorg mogelijk te maken.

Telefonisch spreekuur – elke werkdag van 8:30 tot 9:00 uur.

Heeft u als verwijzer vragen over een bepaalde casus en wilt u daarover even sparren? Twijfelt u of wij uw patiënt de juiste hulp kunnen bieden? Maak vrijblijvend gebruik van ons telefonisch spreekuur, elke werkdag van 8:30 uur tot 9:00 uur. De psychologen van ons intaketeam delen hun kennis graag met u. Tijdens het spreekuur zijn ze te bereiken op telefoonnummer: (038) 20 22 900.

Terugbelafspraak

Wilt u buiten ons telefonisch spreekuur uw casus aan ons voorleggen? Bel naar ons behandelsecretariaat voor het maken van een terugbelafspraak of stuur een e-mail. Ons behandelsecretariaat is op werkdagen te bereiken op telefoonnummer: (038) 20 22 901. Het e-mailadres is behandelsecretariaat@hezenberg.nl.

Verwijzer?

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de verwijzersnieuws-brief en ontvang met regelmaat actuele informatie over de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen (Cluster C) in uw mailbox.

Lees ons privacybeleid voor meer info.

Click to access the login or register cheese