Ambulante GGZ

Hezenberg biedt zowel basis GGZ als specialistische GGZ in ambulante setting. Je voert een aantal gesprekken (op afspraak) onder regie van een BIG-geregistreerde behandelaar. Basis GGZ bieden wij uitsluitend in een ambulant behandeltraject. Dit is vaak een vervolg op gesprekken die je al hebt gehad met de huisarts of de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts). Een specialistische ambulante behandeling kan plaatsvinden in aanloop naar een klinische behandeling. Soms is het een vervolg op een klinische behandeling. Maar het kan ook een op zichzelf staand traject zijn, zonder dat er sprake is van een klinische behandeling.

De behandeling binnen de basis GGZ vindt plaats tijdens kantooruren. Daarbuiten kan er bij crisis gebruik worden gemaakt van de huisartsenpost. De dienstdoende huisarts kan na beoordeling besluiten of er gebruik moet worden gemaakt van de dienstdoende GGZ-hulpverlening buiten kantooruren.

In de ambulante basis en – specialistische GGZ behandelen we mensen met enkelvoudige psychiatrische stoornissen, zoals een depressieve stoornis, een angststoornis of een persoonlijkheidsstoornis, al dan niet in combinatie met somatische problematiek.

Seksuologische problematiek
Seksuologische problematiek kan op verschillende gebieden ervaren worden. Denk hierbij aan seksuele disfuncties zoals erectiestoornissen, vaginisme, dyspareunie, geen -, verminderd of overmatig seksueel verlangen. Het kan ook zijn dat er problemen ervaren worden ten aanzien van seksuele voorkeur of ten aanzien van seksuele identiteit. De problemen kunnen ook zijn ontstaan door ziekte, handicap of ouderdom. De Hezenberg biedt uitsluitend ambulante behandeling bij seksuologische problematiek. Deze behandeling valt onder de specialistische GGZ.

Trauma-gerelateerde problematiek
Een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is een lange, heftige stressreactie op een schokkende gebeurtenis: een trauma. Als je PTSS hebt, heb je langer dan een maand last van angst, herbeleving, vermijding, spanning, verhoogde waakzaamheid en je krijgt allerlei lichamelijke klachten. Je voelt je snel bedreigd en trekt je terug. Je verliest grip op je dagelijkse leven. Voorbeelden van gebeurtenissen waardoor PTSS kan ontstaan zijn:

  • oorlogsgeweld
  • een natuurramp
  • een vliegtuigongeluk
  • een terroristische aanslag
  • een aanranding of verkrachting
  • een beroving met geweld
  • een gewelddadige dood van een naaste

(Bron: Trimbos-instituut)

Behandelproces en -periode

De behandelgesprekken binnen de ambulante basis GGZ worden uitgevoerd door psychologen. Voor specialistische GGZ zijn dit psychologen, GZ-psychologen of psychotherapeuten. Bij de intake worden afspraken gemaakt of en hoe naasten betrokken kunnen worden bij de diagnostiek en de behandeling. Tijdens de diagnostiek en ter ondersteuning aan de behandeling wordt een E-health platform gebruikt. Hierin worden informatie, psycho-educatie en opdrachten per doelgroep of patiënt op maat aangeboden. Een GZ-psycholoog of psychotherapeut is de regiebehandelaar. Afhankelijk van het type problematiek en de mate van ernst, wordt de behandelduur bepaald. De gesprekken van 45 minuten vinden één keer per twee weken plaats, gedurende een aantal weken. Naarmate je behandeling vordert, zit er vaak meer tijd tussen de gesprekken. In de tussenliggende periode kun je dan oefenen in je thuissituatie.