De vijf fasen van retraite

Een retraite op de Hezenberg kun je beschouwen als een pelgrimage of een bedevaart. Je neemt korte tijd afstand van je dagelijkse bestaan om een ‘innerlijke weg’ af te leggen. Om over God of het leven na te denken, om inspiratie te verkrijgen en tot bezinning te komen. Om het proces dat je doormaakt tijdens een retraite te kunnen duiden, maken we gebruik van de metafoor van een berg, een afgeleide van de basismethodiek van Job Smit*. Doorgaans doorloop je hierbij een fase van ‘naderen’, ‘verdiepen’, ‘laten’, ‘verbinden’ en ‘vieren’. Elke fase in dit proces lichten we hieronder toe aan de hand van een aantal sleutelwoorden. Dit zijn als het ware de sleutels die toegang verschaffen tot een volgende fase van jouw pelgrimage. De vijf fasen doorloop je niet perse in chronologische volgorde. En misschien ervaar je een bepaalde fase op verschillende momenten in je leven. Het is belangrijk dat je je reis, het retraiteproces, op jouw eigen wijze doorloopt.

Fase Naderen

Loslaten & Verstillen
In deze fase neem je tijd en ruimt om te ‘landen’. Je zoekt rust en neemt afstand van je alledaagse situatie. Dat wat jou normaal gesproken bezighoudt, laat je voor bepaalde tijd los. Het wordt stil in je. Soms is het lastig om stilte te vinden want ook in een stille omgeving hoeft het niet stil te zijn. De stemmen in je hoofd, het denken gaat door.

Stilte maken in jezelf is niet alleen je mond stilhouden, maar ook loslaten en toelaten van dat wat er in je hoofd rond gaat. Stilte maken is ook aan God overlaten wat buiten je bereik en vermogen ligt. Stilte maakt ons klaar voor een nieuwe ontmoeting met God en leert je op een nieuwe manier naar jezelf, je eigen leven en de wereld om je heen te kijken.

Fase Verdiepen

Ervaren & Ontdekken
Tijdens de retraite begeleiden we je naar een fase van verdieping. Ontdek en ervaar welk verhaal jij vertelt over je leven en welk verhaal God over jouw leven vertelt.

Verdwalen & Ontmoeten
Verdwalen kun je niet organiseren. het is je misschien eens overkomen toen je in een nieuw, onbekend landschap kwam. Tijdens een retraite kun je je soms ook even ‘verdwaald’ voelen. En hoe fijn is het dan om mensen te ontmoeten die zelf ook die weg zijn gegaan. Want je bent niet in je eentje op retraite. Er zijn altijd anderen uit de retraitegemeenschap aanwezig, onder wie een pastor van de Hezenberg. De gezamenlijke maaltijden geven ook ruimte voor ontmoeting. In zo’n ontmoeting kan zomaar een glimp of knipoog van God worden ontvangen.

Fase Laten

In deze fase ontvang en neem je de ruimte om je te laten verrassen door datgene wat zich aandient in de stilte van jouw hart en gedachten. Het is een kunst om dit ‘laten’ gepaard te laten gaan met jezelf openstellen. In de hele retraite wordt een openheid verondersteld voor het ‘geraakt worden’ door iets of iemand (Iemand) die voor jou belangrijk is. Of misschien zelfs van levensbelang.

Fase Verbinden

Ontvangen & Toevertrouwen
Wanneer je loslaat, schep je ruimte om te ontvangen. Augustinus, een kerkvader uit het vroegen christendom, wist van dit geheim: ‘Je moet leeg worden van waar je vol van bent om vervuld te worden waar je leeg van bent’. Ontvangen gaat gepaard met toevertrouwen. Henri Nouwen raakte onder de indruk van trapezeartiesten en leerde van hen hoe essentieel het is dat de loslatende artiest zich helemaal toevertrouwt aan de vanger. Gedurende je retraite ontstaat er meer ruimte in jezelf om te ontvangen en vervuld te raken. Je kunt een diep besef van verbinding ervaren: verbinding met jezelf, verbinding met de ander (Ander) en verbinding met de essentie van het leven zelf.

Fase Vieren

Verandering & Zegening
Verandering en zegening zijn woorden die uitdrukken wat je tijdens de retraite hebt ervaren. Er tekent zich een verandering af in jezelf, wat je als zegening ervaart. De weg die je tijdens een retraite gaat, is de weg van velen die tot de retraitegemeenschap behoren. In de loop van je retraite ben je daarin de andere retraitegasten en de retraitegemeenschap gaan herkennen als reisgenoten. Deze verbondenheid wordt bij uitstek gevierd in de kring rondom de Tafel van brood en wijn. Dit verbindt ons met Jezus Messias, die ons is voorgegaan op deze weg van loslaten en toevertrouwen. Na de (slot)zegening aan het eind van je retraite vervolg je je weg in het dagelijks leven, veranderd door een bijzondere ervaring. Je mag je gezegend weten om zelf tot zegen te zijn.

* Job Smit | Antwoord geven op het leven zelf

Click to access the login or register cheese