Wachttijden ambulante GGZ

Heb je een verwijzing van je huisarts, een GGZ-organisatie, een psychiater of specialist in het ziekenhuis? Dan kun je ons bellen om een afspraak te maken voor een intake. Zodra wij de verwijzing hebben ontvangen, kunnen we jouw intake plannen. Als wij na de intake denken jou de juiste hulp te kunnen bieden, kun je aansluitend de behandeling voortzetten.

Wachttijdenvoor intake voor start behandeling
Ambulante (specialistische en basis) GGZ4 maandenaansluitend

Laatste update: 8 augustus 2022

Intakefase onderdeel van behandeling

Zoals bij alle GGZ-instanties maakt de intakefase formeel onderdeel uit van de behandeling. Ook als je niet in aanmerking komt voor verdere behandeling, worden de kosten voor de intake in rekening gebracht bij je zorgverzekeraar. Deze kosten vallen onder het wettelijk verplichte eigen risico en kunnen (gedeeltelijk) voor eigen rekening zijn.

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer de wachttijd onverhoopt toch boven aanvaardbare wachttijden uitstijgt, kun je telefonisch contact met ons opnemen, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je helpen om binnen 4 weken vanaf je eerste contact met de zorgaanbieder een intakegesprek te krijgen en dat de behandeling start binnen 10 weken vanaf de intake. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen. Ook kan er gedacht worden aan een overbrugging bij de praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ), voordat je terecht kan voor een behandeling bij de Hezenberg. Het kan ook betekenen dat je bij een andere zorgaanbieder terecht komt.