Psychiatrische stoornissen

Let wel: deze informatie is niet bedoeld om jezelf of een ander een diagnose te geven. Ook kun je aan deze informatie geen rechten ontlenen. Tijdens het intake-proces wordt zorgvuldig onderzocht of je voldoende baat hebt bij een verdere behandeling bij Hezenberg.

Angststoornissen

Sommige mensen zijn angstig zonder dat er echt gevaar is. Als je hierdoor niet meer goed functioneert in het dagelijks leven, spreken we over een angststoornis. Er bestaan verschillende soorten angststoornissen. Welke symptomen je hebt, hangt voor een deel af van het type angststoornis. De meest voorkomende angststoornissen beschrijven we hieronder.

Gegeneraliseerde angststoornis
Als je de hele tijd angstig en bezorgd bent over alledaagse dingen, heb je een gegeneraliseerde angststoornis. Die lijkt veel op een depressie, maar dan met angstgevoelens, zoals zweten en hartkloppingen. Het verschil met andere angststoornissen is dat de angst er constant is en niet ontstaat door een bepaalde situatie.

Paniekstoornis
Bij deze stoornis heb je plotselinge paniekaanvallen. Onverwacht voel je angst die eigenlijk veel te groot is voor de situatie. Die angst overkomt je gewoon. Tegelijkertijd krijg je last van hartkloppingen, zweten, opvliegers, koude rillingen, trillen of duizeligheid. De helft van de mensen met een paniekstoornis heeft ook last van agorafobie. Dan ga je bepaalde situaties mijden omdat je bang bent voor een nieuwe aanval. Bijvoorbeeld open ruimtes of reizen met het openbaar vervoer.

Sociale fobie
Als je een sociale fobie hebt, ben je bang voor situaties waarin anderen je kritisch beoordelen. Of je bent bang jezelf belachelijk te maken, te gaan blozen, trillen of zweten. De angsten en het vervolgens vermijden van situaties kunnen je sterk belemmeren in het dagelijks leven.

Specifieke fobie
Bij een specifieke fobie heb je een angst die overdreven en onlogisch is. De angst komt door een voorwerp of een situatie. Bijvoorbeeld vliegen, hoogte, dieren, injecties of bloed. Soms word je al angstig bij alleen de gedachte aan het voorwerp of de situatie.

Depressieve stoornis

Als je depressief bent, heb je minstens twee weken lang in ieder geval last van somberheid en/of heb je bijna nergens meer zin in en beleef je geen plezier meer aan wat je doet. Daarnaast heb je te maken met (een aantal van) de volgende symptomen: je eet weinig en wordt lichter of eet juist veel en wordt zwaarder. Je slaapt weinig of juist heel veel. Je bent rusteloos of juist niet in beweging te krijgen. Je bent moe, voelt weinig energie. Je voelt je waardeloos of heel schuldig. Je hebt moeite met concentreren, je denkt langzaam en bent besluiteloos. Je denkt
regelmatig aan de dood of aan zelfmoord. Heb je zelf vragen over zelfmoord, of heb je hulp nodig? Stichting 113 Zelfmoordpreventie: 0900 0113 (bereikbaar 24 uur, 7 dagen per week).

Persoonlijkheidsstoornissen

Mensen met persoonlijkheidsproblematiek denken, voelen en reageren bijna altijd anders dan andere mensen. Dit maakt gewoon naar school gaan, of naar het werk, vaak moeilijk. Ook voor de omgeving kan het lastig zijn. Er bestaan volgens het psychiatrisch handboek DSM-5 tien soorten persoonlijkheidsstoornissen. Deze zijn onderverdeeld in 3 clusters. Bij Hezenberg behandelen we met name persoonlijkheidscluster C (gespannen of angstig gedrag) soms in combinatie met trekken van cluster B (bijvoorbeeld theatraal, emotioneel, grillig gedrag). Lees hieronder een toelichting op de C-cluster persoonlijkheidsstoornissen.

Vermijdende persoonlijkheidsstoornis
Een vermijdende persoonlijkheidsstoornis is een psychiatrische stoornis waarbij iemand veel last heeft van onzekerheid en angst in sociale contacten. Je hebt last van minderwaardigheidsgevoelens en maakt je continu druk over wat anderen van je vinden. Sociale situaties ga je uit de weg uit angst voor afkeuring.

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
Bij een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis stelt iemand zich overmatig afhankelijk op en is er constant de bevestiging van anderen nodig. Iemand met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis heeft weinig eigenwaarde en vindt het erg moeilijk om voor zichzelf op te komen. Er is een gebrek aan zelfvertrouwen om op eigen initiatief iets te ondernemen of beslissingen te nemen.

Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis
Een dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis is een psychiatrische stoornis waarbij iemand een sterke drang heeft om alles onder controle te hebben. Mensen met deze persoonlijkheidsstoornis zijn perfectionistisch en stellen erg hoge eisen aan zichzelf. Iemand met een dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis is koppig en houdt stevig vast aan zijn eigen routines. Er wordt bovendien verwacht van anderen dat zij zich ook hieraan confirmeren.

Co-morbiditeit bij een complexe psychiatrische stoornis

Hieronder vind je een beschrijving van mogelijke aanvullende stoornissen (co-morbiditeit). Let wel: een enkelvoudige diagnose van één van onderstaande beschrijvingen is onvoldoende om in aanmerking te komen voor een klinische behandeling bij Hezenberg. Afhankelijk van de mate van ernst kun je wel in aanmerking komen voor een ambulante behandeling.

ADHD
ADHD staat voor het Engelse Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Belangrijke symptomen van ADHD zijn aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Je vindt het moeilijk om je te concentreren en je bent superactief. Je bent onrustig, praat vaak druk en je bent chaotisch. Daardoor kom je te laat op afspraken of verander je bijvoorbeeld steeds van school, opleiding of werk.

Autisme
Als je autisme hebt, ontwikkel je je anders en verwerk je informatie anders. Alles wat je ziet, hoort of ruikt komt anders bij je binnen dan bij andere mensen. Het lukt je niet om van informatie een samenhangend verhaal te maken. Officieel heten de verschillende soorten autisme ‘autisme spectrum stoornissen’ (ASS). Hieronder vallen: de autistische stoornis, de stoornis van Asperger, PDD-NOS, de stoornis van Rett, desintegratiestoornis van de kinderleeftijd. Welke vorm je ook hebt, de volgende symptomen komen in meer of mindere mate altijd voor: moeite om contact te maken en te onderhouden, moeite met praten en communiceren, geen fantasie of juist een té grote fantasie, sterke voorkeur voor bekende patronen en herhaling.

Trauma-gerelateerde problematiek
Een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is een lange, heftige stressreactie op een schokkende gebeurtenis: een trauma. Denk bijvoorbeeld aan het meemaken van een ernstig verkeersongeluk, een gewelddadige aanval of een natuurramp. Als je PTSS hebt, heb je langer dan een maand last van angst, herbeleving, vermijding, spanning, verhoogde waakzaamheid en je krijgt allerlei lichamelijke klachten. Je voelt je snel bedreigd en trekt je terug. Je verliest grip op je dagelijkse leven.

Contra-indicaties

Als er sprake is van een voortdurende crisis(gevoelige) situatie, zoals een ernstige psychose, sterke suïcide-drang of verslaving aan alcohol en/of drugs dan kunnen wij jou niet de juiste hulp bieden. Neem contact op met je huisarts om passende hulp te vinden.