Behandelprogramma klinische GGZ

Het behandelprogramma klinische GGZ bestaat bij Hezenberg uit diverse groepstherapieën, individuele gesprekken en specifieke groepsmodules die alle gericht zijn op herstel, bezinning en persoonlijke groei. De diverse onderdelen vullen elkaar aan en versterken elkaar.

De onderdelen van het behandelprogramma klinische GGZ op een rij:

Beeldende therapie Hezenberg GGZ
‘Nest van gezin van herkomst’

Beeldende therapie
‘Ontdekken, voelen en uiten wat er in je leeft’

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie, waarbij gewerkt wordt met diverse beeldende materialen. In deze therapie gaat het er niet om dat je een kunstwerk maakt, maar om jezelf juist op een andere manier te uiten dan met woorden alleen. Het doel van de therapievorm is om te ontdekken, voelen en uiten wat er in je leeft. Daardoor ontstaat er meer inzicht in jezelf.

Psychomotore therapie (PMT)
‘Denken, voelen, handelen en willen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden’

Psychomotore therapie biedt een veilige plek waar je met lichaams- en bewegingsgerichte oefeningen kunt experimenteren met nieuw gedrag. Bij lichaamsgerichte oefeningen gaat het om het aandacht geven aan de ervaring en beleving van je eigen lichaam. Hierbij kun je onder andere denken aan ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen. Met bewegingsgerichte oefeningen worden oefensituaties uit de sport bedoeld. Er wordt gewerkt met thema’s zoals bijvoorbeeld vertrouwen en balans. In de lichaamsgerichte therapie wordt ervaren hoe je denken, voelen, handelen en willen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Running therapie
Letterlijk de stress uit je lijf lopen’

Door in eigen tempo (hard) te lopen pieker je minder en werk je aan een goede balans tussen gas geven en remmen. Running therapie in niet bedoeld om conditie op te bouwen of te praten, maar om psychische klachten te verminderen en je zelfvertrouwen te vergroten.

Groepstherapie
‘Ontwikkelen en onderhouden van een gezond en prettig leven’

Bij groepstherapie wordt ingegaan op thema’s als emotieregulatie, zelfcompassie, sociale verhoudingen en zicht krijgen op eigen balans. De sessies bestaan uit een combinatie van psycho-educatie, gesprek en (mindfulness)oefeningen. De therapie is erop gericht om in de thuissituatie een psychisch gezond leven te leren ontwikkelen en te onderhouden op het gebied van de relatie met jezelf en anderen. Je leert onder andere om ruimte in te nemen in contact met anderen, grenzen aangeven en het herkennen van emoties en hoe hiermee om te gaan. Het doel van de groepstherapie is om meer in balans te komen.

Psychodrama
‘Op praktische manier naar het leven kijken’

Psychodrama kijkt op een praktische manier naar het leven. De deelnemer is kijker, speler en regisseur en zet hierdoor in beelden en actie om, wat er in hem of haar aanwezig is aan verborgen -, verstopte – of vergeten gebeurtenissen. Zaken die vaak nog invloed uitoefenen. Het kan gaan om het ontwarren van oude patronen of om het aanleren van nieuw gedrag. Het gebeurt simpelweg door het doen en in het ervaren. Bij de Hezenberg laten we af en toe tijdens psychodrama ook verhalen uit de Bijbel meedoen, die een verrassend licht kunnen werpen op iemands levensverhaal. Het gaat hierbij niet om geloofsleer, maar om bewustwording. Het gaat om het zoeken naar antwoord op vragen als: wat zijn voor jou belangrijke waarden, hoe sta je in het leven, wat geeft zin in jouw bestaan?

Sociotherapie
‘Inzicht in herhalende patronen en eigen functioneren door gedachten, observaties en ervaringen in de groep uit te wisselen’

De groep vormt de basis in je klinische behandeling. Naast therapieën in groepsvorm, zijn de maaltijden en het samenzijn in de huiskamer belangrijke groepsmomenten. Bij sociotherapie gaat het erom gedachten, observaties en ervaringen in de groep uit te wisselen. Daarmee krijg je meer inzicht  in je eigen functioneren en in herhalende patronen. Het vraagt van de deelnemers om op een volwassen manier verantwoordelijkheid te nemen voor het klimaat in de groep en het eigen aandeel daarin. Probleemsituaties uit het dagelijks leven kunnen ingebracht en onderzocht worden in de sociotherapie. Samen kijk je hoe je in het dagelijks leven kunt experimenteren met ander gedrag, dat past bij je individuele behandeldoelen.

Groepspsychotherapie
‘Aanpakken van factoren die psychische problemen veroorzaken, in stand houden of die je kwetsbaar maken’

Met Groepspsychotherapie bespreek en behandel je samen met de groep belangrijke onderwerpen met als referentiekader de Affect Fobie Therapie (AFT). Ondanks dat je in en met een groep therapie volgt, werk je aan je eigen behandeldoelen. Het doel van Groepspsychotherapie is factoren aan te pakken die jouw psychische problemen veroorzaken en/of in stand houden dan wel die je kwetsbaar maken bij stressvolle omstandigheden.
In een groep gebeuren dingen in het contact met anderen, die vergelijkbaar zijn met het gewone leven. Omdat alle deelnemers hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen meebrengen, reageren zij ieder op een eigen specifieke wijze op de ander hetgeen voor iedereen een zeer actief en leerzaam proces kan zijn.

Huis van je leven
‘Balans en veerkracht ervaren door goed te zorgen voor al je levensgebieden’

In ‘Huis van je leven’ ga je ontdekken waar je in je leven in of juist uit balans bent. In Huis van je leven stel je je leven voor als een huis met verschillende kamers. Voor elk levensgebied een eigen kamer. Zo zijn er de lichaamskamer, werkkamer, papierwinkel, relatiekamer, de binnenplaats en de bijkeuken. Deze kamers vormen jouw Huis van je leven. Goed leven betekent goed zorgen voor alle kamers. Dit zorgt voor balans en veerkracht in je leven. Om het huis ligt een tuin:  de Tuin van de Toekomst. Deze tuin symboliseert je wensen en dromen voor later. In de therapie uren van Huis van je leven wandelen we samen door een aantal kamers, om zo te ontdekken waar jouw huis in en/of uit balans is. – Huis van je leven is bedacht door Mirjam van Pagee en Ingrid Schoen

Individuele behandelgesprekken
Je spreekt elke week je behandelaar. In dit gesprek bespreek je samen de opgestelde doelen. Je hebt ook de mogelijkheid om te vertellen wat jou in het hier en nu bezighoudt of belemmert en hoe je hier op een gezonde manier mee om kan gaan. Dit kan gaan over iets waar je tegenaan loopt in de groepen, of over iets wat je meemaakt tijdens je weekendverlof. Ook kun je een thema ter sprake brengen dat je uit wil diepen vanuit een gevolgde therapie. De behandelmethodiek kan verschillen per behandelaar.
Naast de gesprekken met je behandelaar heb je tijdens je behandelperiode drie keer een gesprek met de regiebehandelaar. Bij de start van je behandeling en bij medicatievragen heb je een gesprek met de psychiater.

E-health
Als je een afspraak voor intake hebt gemaakt, word je aangemeld voor het E-healthplatform. Binnen deze digitale omgeving krijg je informatie en vul je ook onze vragenlijst en andere opdrachten in. Tijdens je behandeltraject wordt hier ook regelmatig naar verwezen.

Zingeving
Wanneer je te kampen hebt met een psychiatrische stoornis, spelen daarbij vaak ook zingeving- en levensvragen. Je vraagt je misschien af waarom jou deze situatie overkomt. In een persoonlijk gesprek met één van onze geestelijk verzorgers kun je van gedachten wisselen over jouw vragen. Jouw eigen levensbeschouwing wordt hierin als uitgangspunt genomen. Er is een geestelijk verzorger aanwezig die zich in de eerste week aan je voorstelt en daarna op afroep beschikbaar is.