Behandelprogramma

Onze Pastorale begeleiding bestaat uit een beproefde mix van (non-) verbale groepsactiviteiten en individuele gesprekken. We bieden begeleiding bij bezinning op het leven vanuit een pastoraal perspectief. Vragen als ‘Wat kan ik, wat wil ik, wat inspireert mij en hoe kan ik dat vorm geven? Wat belemmert mij daarbij en hoe ga ik daarmee om?’ staan daarbij centraal. De Pastorale begeleiding wordt verzorgd door onze pastor. Het weekprogramma bestaat uit de volgende onderdelen: 

Christelijke meditatie
Aan het begin en einde van elke pastorale week is (een vorm van) christelijke meditatie een vast onderdeel. Dit doen we onder andere door meditatie van religieuze teksten, beelden en muziek. Oorspronkelijk was meditatie in alle culturen religieus van aard. Meditatie helpt je om op een dieper niveau bewust te worden van je verbondenheid met God.

Uit onderzoek blijkt dat mensen, die geestelijk of lichamelijk lijden onder te zware belasting of door disbalans, baat hebben bij meditatie. Door gerichte aandacht voor lichamelijke en geestelijke ontspanning leer je meer ontspannen met je klachten om te gaan. Je leert om aandachtig te leven door te focussen en met milde aandacht fysieke en psychische gevoelens waar te nemen en weer los te laten. Het helpt je de realiteit te aanvaarden.

Creatieve verbeelding
De werkvorm ‘creatieve verbeelding’ bestaat uit boetseren of schilderen. Het gaat er niet om dat je een kunstwerk maakt. Je wordt uitgenodigd om jezelf op een andere manier te uiten dan met woorden alleen. Het doel van deze werkvorm is om te ontdekken, voelen en uiten wat er in je leeft. Daardoor ontstaat er meer inzicht in jezelf.

Methode ‘Huis van je Leven’
De methode ‘Huis van je Leven’ maakt complexe vraagstukken eenvoudig. Door je leven voor te stellen als een huis met meerdere kamers, kun je kijken welke kamers meer aandacht nodig hebben. Zo zijn er o.a. de lichaamskamer, de vrijetijdskamer, de relatiekamer en de binnenplaats. In de binnenplaats gaat het over je waarden, over wat belangrijk is in je leven. Krijgt dit genoeg ruimte? Met deze methode word je bewust van je eigen vragen en ontdek je gaandeweg waar de oplossingen liggen.

Morgen- en avondgebeden in de Kapel
In de Kapel op het landgoed worden er elke dag een morgen- en avondgebed gehouden. Daarbij maken we gebruik van een vaste orde die gericht is op verstilling en verwantschap heeft met Taizé en Iona. De liederen worden gezongen uit het Liedboek, Taizé en Iona. Op dinsdagavond is er een voorbede- en zegendienst, waar je persoonlijk voorbede kunt vragen. Iedereen is vrij om wel of niet deel te nemen aan deze kapelvieringen. Ook is de Kapel te gebruiken als stilte- of meditatieplek.

Muziek
Zonder enige kennis van muziek kun je deelnemen aan de muzikaal-pastorale werkvorm. Het gaat hierbij vooral om de vraag wat muziek met je doet: wat brengt het bij je teweeg? En welke gevoelens en gedachten roept het luisteren, zingen, musiceren bij je op?

Pastoraal gesprek
Elke pastorale gast wordt begeleid door onze pastor. In een persoonlijk gesprek dat twee keer per week plaatsvindt, word je uitgenodigd om van gedachten te wisselen over jouw vragen en/of problemen en welke stappen je daarin kunt ondernemen. Jouw eigen levensbeschouwing wordt hierin als uitgangspunt genomen.

Psychodrama
Psychodrama is een praktische manier om naar je leven te kijken, het ter hand te nemen en te veranderen. Je praat niet over jezelf, maar via actievormen creëer je een schouwtoneel voor jezelf, waarbij je ‘kijker’, ‘speler’ en ‘regisseur’ bent.

Wandelen
Ons landgoed ligt aan de rand van de Veluwe, te midden van een prachtig stukje natuur dat uitnodigt om te wandelen. Elk jaargetijde laat daarin zijn eigen schoonheid zien. Iedere week wordt er ook een meditatieve wandeling gehouden. De ene keer in stilte met een gerichte opdracht, de andere keer ‘twee aan twee’ met een vraag. Ook wandelen we het ‘Natuur-in-je-hart’-pad, dat speciaal ontwikkeld is op – en voor de Hezenberg. Aan de hand van de bomen, planten en dieren die we hier tegenkomen, kun je nadenken over je eigen leven. De verdiepende vragen laten je stilstaan bij de waarden in je leven.

Click to access the login or register cheese