Kapel

Op ons landgoed staat een meditatief ingerichte kapel, met een glas-in-lood kunstwerk en een klein antiek pijporgel. We maken gebruik van het liedboek ‘Zingen en Bidden in Huis en Kerk’ en de Taizébundel. De kapel vormt het hart van ons monastiek dagritme: hier vinden dagelijks morgen- en avondgebeden plaats. Op dinsdagavond is er een voorbede- en zegendienst, waar je persoonlijk voorbede kunt vragen. Om de twee weken is er op zondagmorgen een viering waar ook belangstellenden uit de omgeving van harte welkom zijn. Daarnaast is de kapel te gebruiken als stilte- of meditatieplek.

Zondagse vieringen 10.00 uur
31 oktober
14 & 28 november
12 & 26 december
9 & 23 januari
6 & 20 februari
6 & 20 maart
3 & 17 april

Verbondenheid
In de kapel maken we gebruik van een vaste orde die gericht is op verstilling. Deze orde heeft verwantschap met Taizé en Iona. Verschillende liederen die worden gezongen, zijn afkomstig uit deze gemeenschappen. Ook wordt er gezongen uit het ‘Liedboek, Zingen en Bidden in Huis en Kerk’. Tijdens de zondagse dienst vieren we in een kring de Maaltijd van de Heer. Ook wordt er altijd gecollecteerd voor de Wilde Ganzen. Hiermee willen wij onze verbondenheid met de wereld om ons heen benadrukken.

Avondgebeden 19.00 uur
Maandag tot en met donderdag
Op dinsdag is het avondgebed een voorbededienst.

Tijdens retraiteweekenden is er op vrijdag en zaterdag ook een avondgebed, evenals op zaterdagmiddag.