Kapel

Op ons landgoed staat een meditatief ingerichte kapel, met een glas-in-lood kunstwerk en een klein antiek pijporgel. We maken gebruik van het liedboek ‘Zingen en Bidden in Huis en Kerk’ en de Taizébundel. De kapel vormt het hart van ons monastiek dagritme: hier vinden dagelijks morgen- en avondgebeden plaats voor GGZ-gasten. Op dinsdagavond is er voor hen een voorbede- en zegendienst, waar zij persoonlijk voorbede kunen vragen. Daarnaast is de kapel te gebruiken als stilte- of meditatieplek.

Om de twee weken is er op zondagmorgen een viering waar ook belangstellenden uit de omgeving van harte welkom zijn.

Vanwege Covid-19 kunnen we een beperkt aantal bezoekers toelaten in een viering. Belangstellenden kunnen tot 12.00 uur op de vrijdag voorafgaand aan een viering zich aanmelden bij het secretariaat. Wanneer het maximum aantal bezoekers wordt overtreden, ontvangt u daarvan bericht.

Zondagse vieringen 10.00 uur
20 februari
6 & 20 maart
3 & 17 april

Verbondenheid
In de kapel maken we gebruik van een vaste orde die gericht is op verstilling. Deze orde heeft verwantschap met Taizé en Iona. Verschillende liederen die worden gezongen, zijn afkomstig uit deze gemeenschappen. Ook wordt er gezongen uit het ‘Liedboek, Zingen en Bidden in Huis en Kerk’. Tijdens de zondagse dienst vieren we in een kring de Maaltijd van de Heer. Ook wordt er altijd gecollecteerd voor de Wilde Ganzen. Hiermee willen wij onze verbondenheid met de wereld om ons heen benadrukken.

Avondgebeden 19.00 uur
Maandag tot en met donderdag
Op dinsdag is het avondgebed een voorbededienst.

Tijdens retraiteweekenden is er op vrijdag en zaterdag ook een avondgebed, evenals op zaterdagmiddag.