Kapel landgoed Hezenberg

Stilteplek
Op ons landgoed staat een meditatief ingerichte kapel, met een glas-in-lood kunstwerk en een klein antiek pijporgel. In de kapel vinden avondgebeden plaats, die GGZ-gasten geheel vrijblijvend kunnen bezoeken. Op dinsdagavond is er voor hen een voorbede- en zegendienst, waar zij persoonlijk voorbede kunnen vragen. Daarnaast is de kapel te gebruiken als stilte- en meditatieplek.

Om de twee weken is er een zondagse viering waar ook belangstellenden uit de omgeving van harte welkom zijn.

Verbondenheid
In de kapel maken we gebruik van een vaste orde die gericht is op verstilling. Deze orde heeft verwantschap met Taizé en Iona. Verschillende liederen die worden gezongen zijn afkomstig uit deze gemeenschappen. Ook wordt er gezongen uit het ‘Liedboek, Zingen en Bidden in Huis en Kerk’. Tijdens de zondagse dienst vieren we in een kring de Maaltijd van de Heer. Ook wordt er altijd gecollecteerd voor de Wilde Ganzen. Hiermee willen wij onze verbondenheid met de wereld om ons heen benadrukken.

Avondgebeden 19.00 uur
Maandag tot en met donderdag.
Op dinsdag is het avondgebed een voorbededienst.

Tijdens de retraiteweekenden is er op vrijdag en zaterdag ook een avondgebed, evenals op zaterdagmiddag.