Zondagse vieringen

Om de twee weken is er op zondagmorgen een viering waar ook belangstellenden uit de omgeving van harte welkom zijn.

Zondagse vieringen 2022
(aanvang 10.00 uur):

24 juli
7 augustus
21 augustus
18 september
16 oktober
30 oktober
13 november
27 november
11 december

Verbondenheid

In de Kapel maken we gebruik van een vaste orde die gericht is op verstilling. Deze orde heeft verwantschap met Taizé en Iona. Verschillende liederen die gezongen worden zijn afkomstig uit deze gemeenschappen. Ook wordt er gezongen uit het liedboek ‘Zingen en Bidden in Huis en Kerk’. Tijdens de zondagse viering vieren we in een kring de Maaltijd van de Heer. Ook wordt er altijd gecollecteerd voor de Wilde Ganzen. Hiermee willen wij onze verbondenheid met de wereld om ons heen benadrukken.