Waarbij kunnen we helpen?

Geloofsvragen
Soms gebeuren er ingrijpende dingen in het leven waardoor datgene wat je altijd geloofde opeens niet meer zo zeker lijkt. Ook je Godsbeeld kan in de loop van je leven veranderen en kun je daardoor uit evenwicht raken.

Identiteitsproblemen
In de loop van het leven ontwikkelt ieder mens zijn of haar eigen identiteit. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals aanleg, opvoeding en de invloed van je omgeving. Wanneer de ontwikkeling van je identiteit onvoldoende op gang komt of stagneert, kan dit zorgen voor verschillende klachten en problemen. Onzekerheid en moeite met lange termijndoelen zijn vaak het grootste probleem.

Oververmoeidheid
Bij oververmoeidheid merk je dat je ‘s morgens je bed niet uit kunt komen en je jezelf de dag door moet slepen. Je hebt al wekenlang geen ‘fut’ meer. Oververmoeidheid kan een heleboel oorzaken hebben. Vragen of problemen rond bijvoorbeeld identiteit of je relatie kunnen een rol spelen. Ook kan er sprake zijn van rouw of overbelaste mantelzorg.

Relatieproblemen
In een relatie doorloop je verschillende fases. Tijden van diepe onderlinge verbondenheid worden soms afgewisseld door periodes waarin je elkaar niet lijkt te begrijpen. Meestal vind je elkaar na verloop van tijd weer terug. Maar soms zijn er dieperliggende oorzaken die relatieproblemen in stand houden. Relatieproblemen uiten zich vaak in terugkerende ruzies, wederzijds onbegrip en emotionele verwijdering.

Rouw
Rouw is een reactie op een ingrijpende verandering of verlies van een situatie. Er is verdriet, verbijstering, ongeloof of woede. Eén van de ingrijpendste verliezen is het overlijden van een dierbare. Maar ook andere verliezen kunnen rouw veroorzaken. Zoals het verlies van een huwelijk, vriendschap, werk of gezondheid. Maar ook een verhuizing kan gevoelens van rouw met zich meebrengen.