Welke kosten kun je verwachten?

Voorafgaand aan je behandeling is vaak niet meteen duidelijk hoe je behandeling eruit gaat zien. Daarom is vooraf ook niet bekend wat de kosten zijn van een behandeling bij Hezenberg GGZ. Een behandeling is opgebouwd uit verschillende onderdelen, de zogenaamde zorgprestaties. Je krijgt achteraf van je zorgverzekeraar of Hezenberg een overzicht waarop je kan zien uit welke zorgprestaties je behandeling bestond.

Het intakeproces voorafgaand aan een klinische behandeling bestaat ook uit zorgprestaties. Als na de intake blijkt dat er geen behandeling volgt, worden deze zorgprestaties in rekening gebracht. De kosten voor intake vallen onder het wettelijk verplichte eigen risico en kunnen (gedeeltelijk) voor eigen rekening zijn. Informeer hiernaar bij het eerste telefonische contact met het Intaketeam.

De overheid heeft bepaald hoeveel elke prestatie maximaal mag kosten. In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vind je alle maximumtarieven. Dit zijn er veel. Dit komt omdat er bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met het beroep van de zorgverlener, het type consult, de duur van het consult en de setting waarin het consult plaatsvindt.

De kosten en vergoedingen voor een GGZ-behandeling zijn afhankelijk van je zorgverzekeraar en het type verzekering dat je hebt. Alle zorgverzekeraars vergoeden een GGZ-behandeling bij Hezenberg. Ben je verzekerd bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar dan vragen wij vóór een verblijf een machtiging aan bij de verzekering. Bekijk het overzicht van verzekeraarsvergoedingen klinische zorg of het overzicht verzekeraarsvergoedingen ambulante zorg. De kosten die buiten de basisverzekering vallen en niet vergoed worden door zorgverzekeraars vind je terug in ons tarievenoverzicht 2024.

Eigen bijdrage
Verzekeraars waar wij een contract mee hebben voor behandeling: Zilveren Kruis, Interpolis, CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Averó, FBTO, De christelijke zorgverzekeraar (voorheen Pro Life), OZF, De Friesland, VGZ, UZA, UMC, Univé, Menzis, Anderzorg, Azivo, Caresq en Eucare. De totale behandeling wordt dan vergoed.

Hezenberg heeft géén contract met de zorgverzekeraars: ONVZ, Eno, Zorg en Zekerheid, DSW, Stad Holland, ASR en Ditzo. Ben je bij één van deze zorgverzekeraars aangesloten, dan houdt dat in dat je een eigen bijdrage van € 30 per dag betaalt, tenzij er sprake is van een restitutiepolis. Bij een budgetpolis vergoedt de verzekeraar een lager percentage. De resterende kosten dien je zelf te betalen.

Eigen risico
Als je een polis afsluit bij een zorgverzekeraar, kun je kiezen tussen het standaard of verhoogd eigen risico. Bij een verhoogd eigen risico is je maandpremie lager, maar betaal je een groter bedrag zelf wanneer je zorg gebruikt. Een behandeling binnen de GGZ is meestal duurder dan het eigen risico. Daarom is het verstandig om een polis af te sluiten met een standaard eigen risico. Het eigen risico is ieder kalenderjaar van toepassing. De hoogte van het eigen risico kun je jaarlijks per 1 januari aanpassen.

Een voorbeeld bij klinische behandeling: je verblijft in 2024 acht weken bij Hezenberg. De behandeling gaat verder in 2025. In 2025 verblijf je nog vier weken bij Hezenberg. De acht weken in 2024 tellen mee voor het eigen risico van 2023. De vier weken in 2025 tellen mee voor het eigen risico van 2024.

Een voorbeeld bij ambulante behandeling: je hebt in 2024 zes gesprekken met een psycholoog. De behandeling gaat verder in 2025. In 2025 volgen er nog acht gesprekken. De zes gesprekken in 2024 tellen mee voor het eigen risico van 2024. De acht gesprekken in 2025 tellen mee voor het eigen risico van 2025.

Heb je in een kalenderjaar andere zorgkosten die worden vergoed uit de basisverzekering? Dan kan het zijn dat je daarvoor al het eigen risico hebt betaald. Of een deel daarvan. Wanneer je het hele eigen risico hebt gebruikt voor andere vormen van zorg, betaal je geen eigen risico meer over je ggz-behandeling. Denk bij andere zorgkosten bijvoorbeeld aan specialistische zorg in het ziekenhuis, medicijnen of laboratoriumonderzoek.

Het programma Zorgprestatiemodel ontwikkelde een folder over de nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg.

Steunfonds
Een eigen bijdrage betaal je naast je eigen risico. Mocht het voor jou een probleem zijn om de eigen bijdrage te betalen, dan bestaat de mogelijkheid om voorafgaand aan het verblijf een verzoek in te dienen bij ons steunfonds. Deze aanvraag wordt besproken in ons team en daar wordt beoordeeld of je in aanmerking komt voor een vergoeding van het steunfonds. Belangrijk is dat voorafgaand aan een behandeling deze aanvraag ingediend en besproken wordt. Als je een inkomen hebt rond het bijstandsniveau, is het bij sommige burgerlijke gemeenten mogelijk om voor zorgkosten een beroep te doen op de Wet Bijzondere Bijstand (WBB). Ook kun je informeren bij je kerk of er financiële ondersteuning mogelijk is vanuit bijvoorbeeld de diaconie.