Klinische zorg volgens zorgpaden

We werken met zogenoemde zorgpaden. Ieder zorgpad is ingericht volgens de meest recente richtlijnen en standaarden voor GGZ-behandeling en heeft een tijdstuur van een periode tussen 12 en 16 weken. De behandeling is conform de Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD). Deze richtlijn is ontwikkeld door het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen, waar de Hezenberg lid van is. Deze richtlijn is gebaseerd op zowel wetenschappelijke kennis, praktijkkennis als ervaringen van patiënten en naastbetrokkenen. Wij gebruiken de meest effectieve elementen uit bestaande specialistische behandelingen.

Er zijn twee inzichtgevende zorgpaden die gericht zijn op het doorbreken van bestaande patronen en waarbij patienten aan de slag gaan met de persoonlijkheidsproblematiek. Er wordt traumasensitief gewerkt en patienten delen hierbij hun levensverhaal. Hierbij wordt er naast psychotherapie ook veel met vaktherapie, zoals beeldende therapie, psychomotorische therapie en psychodrama, gewerkt. Veel behandelingen vinden in de groep plaats.

Binnen dit herstelgerichte zorgpad wordt onder andere gewerkt met groepsmodules gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Hiernaast is er ook ruimte voor individuele behandeling en wordt er per persoon gekeken hoe de behandeling zoveel mogelijk op maat vorm te geven. Ook is er veel aandacht voor lichaamsgericht werken met diverse vormen van vaktherapie, zoals beeldende therapie, psychomotorische therapie en psychodrama. Binnen dit zorgpad wordt gewerkt aan acceptatie en het (opnieuw) verkrijgen van balans in het leven.