Inclusie- en exclusiecriteria klinische zorg

Wilt u weten of de Hezenberg passend is voor uw patiënt? Hieronder vindt u alle voorwaarden en criteria voor het starten van een behandeling. Gedurende het aanmeldproces kijken we altijd goed of de Hezenberg de geschikte oplossing is voor de hulpvraag van de cliënt.

 • Er ligt een verwijzing met een heldere vraagstelling.
 • Er heeft recent een voorliggende behandeling binnen de GGZ plaatsgevonden, die tot
  onvoldoende resultaat leidde. Gegevens hierover worden meegezonden.
 • Bij het starten van de behandeling worden er afspraken gemaakt over waar de patiënt in nazorg
  komt.
 • Er is sprake van medische noodzaak. Een opname is effectiever of efficiënter dan ambulante behandeling.
 • Er is sprake van een persoonlijkheidsstoornis.
 • Behandeling is mogelijk:
  o Praktisch uitvoerbaar.
  o Geen andere psychiatrische stoornis, zoals een ontwikkelingsstoornis, die behandeling
  van de persoonlijkheidsproblematiek te zeer belemmert.
  o (Potentie tot) vermogen te reflecteren en of mentaliseren.
  o Relatieproblemen/maatschappelijke problemen staan behandeling niet in de weg.
  o Naastbetrokkenen kunnen waar nodig bij systeem betrokken worden.
  o Somatische beperkingen interfereren niet met behandeling.
 • Er is uitzicht op behandeling van voorgaande en er is uitzicht op herstel:
  o Verbetering van klachten.
  o Verbetering van persoonlijk functioneren.
  o Verbetering van existentiële vraagstukken.
  o Verbetering van maatschappelijk functioneren.
 • Alle criteria in voorgaande fasen voldoen nog steeds aan gestelde eisen.
 • Erkent dat er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis.
 • Is gemotiveerd voor behandeling van persoonlijkheidsproblematiek.
 • Heeft het vermogen of de potentie te reflecteren en/of te mentaliseren.
 • Geeft ruimte om het systeem te betrekken bij de behandeling.
 • Er is sprake van sterke crisisgevoeligheid.
 • Er is sprake van een actieve verslaving.
 • Suïcidaliteitsgedachten overheersen.
 • Er is sprake van een psychotisch ziektebeeld.
 • De patiënt heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.
 • Cliënten met een IQ onder de 80.

Wij staan voor u klaar!

Heeft u vragen of wilt u weten of de Hezenberg geschikt is voor uw patiënt? Bekijk de voorwaarden of bel (038) 20 22 900.