Inspectierapport: zorgverlening op alle aandachtspunten ‘op groen’!

In het najaar van 2020 ontvingen we de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Na een kritische en grondige inspectie is geconcludeerd dat onze zorgverlening op alle punten ‘op groen staat’, wat betekent dat we voldoen aan de voorwaarden van veilige en goede zorg.

Ook is onze bedrijfsvoering als voldoende transparant en navolgbaar beoordeeld. Binnen de goede beoordelingen zijn er verbeterpunten genoemd, die wij ter harte nemen om risico’s verder te verkleinen en de persoonsgerichte zorg verder te ontwikkelen.

Wij zijn blij met deze erkenning en kijken vol vertrouwen uit naar een volgend inspectiebezoek.