Specifieke expertise voor topsporters

Hezenberg GGZ biedt specialistische behandeling voor oud-topsporters en topsporters. Onze ervaring ligt niet alleen bij het werken met deze doelgroep, maar met name ook bij het kijken naar de onderliggende factoren in de behandeling, in plaats van alleen naar diagnoses. We kijken hierbij naar waar de klachten vandaan komen.

Bij Hezenberg GGZ houden we rekening met de sportcontext, waarbij de relatie tussen prestaties en eigenwaarde vaak onderwerp van gesprek is. (Oud) topsporters kunnen te maken kunnen hebben met problemen zoals een negatief zelfbeeld, hoge eisen, dwangmatigheid/controlebehoefte, angst en depressieve klachten, complex trauma en identiteitsproblemen. Dit staat vaak in sterke relatie tot de sportcontext.

Wij bieden verschillende behandelopties, waaronder ambulante zorg. Hierbij vinden wij ook lichaamsgerichte vaktherapieen belangrijk voor deze doelgroep (denk aan psychomotorische therapie). Daarnaast kunnen ook klinische trajecten van 10-16 weken een mogelijkheid zijn. Bij Hezenberg GGZ staan wij klaar om oud-topsporters en topsporters te ondersteunen bij het vinden van de juiste behandeling voor hun specifieke behoeften.