Op de Hoogte editie “Omdenken”

Omdenken: “Ja-en-denken in plaats van ja-maar-denken”

Volgens omdenken-oprichter Berthold Gunster gaat omdenken over het aanpassen van je denken in beperkingen, naar denken in mogelijkheden. Het is een manier van denken en doen waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, én onderzoekt wat je daarmee zou kunnen.

Door om te denken ga je anders tegen de dingen aankijken dan je in eerste instantie zou doen. Daardoor ga je op een andere manier naar de wereld kijken. Een geweldig voorbeeld is het wonder van Kerst. Er gebeuren dingen rondom de geboorte van Jezus die de geboorte in een ander licht stellen. Onze geestelijk verzorger Timothy Alkema vertelt u in deze december editie van Op de Hoogte meer hierover.

Omdenken  | Op de Hoogte

Op een andere manier naar de dingen kijken, is iets dat wij onze gasten ook meegeven tijdens hun verblijf bij Hezenberg. Minder streng zijn voor jezelf, en met meer compassie naar jezelf en jouw keuzes kijken. Onze effectieve kortdurende behandelingen zorgen voor duurzame veranderingen in de persoonlijke levens en omstandigheden van mensen.

Een klinisch verblijf van 10, 12 of 16 weken kent voor sommigen echter een eigen bijdrage die hun financiële draagkracht te boven gaat. Wij vinden dat dit soort financiële omstandigheden geen belemmering mogen zijn om noodzakelijke hulp te krijgen. Mensen die deze kosten niet (volledig) kunnen opbrengen, kunnen daarom een beroep doen op het Vriendenfonds voor een financiële tegemoetkoming.

Helpt u mee om verandering in mensenlevens mogelijk te maken door een eenmalige bijdrage aan de Vrienden van de Hezenberg te overwegen of vriend te worden? Weet dat er grote dankbaarheid is onder eenieder die dankzij uw gift aan zichzelf kan werken en mag leren omdenken. Dat is toch een prachtige kerstgedachte?!

Wij wensen u gezegende Kerstdagen en een gezond 2023 toe.

Ilse van Dalen | Voorzitter Vrienden van de Hezenberg & Anne Jan Kok | Directeur-bestuurder Hezenberg