Op de Hoogte editie ‘Passie’

Met veel enthousiasme nodigen wij je uit om het nieuwste magazine van Hezenberg GGZ te lezen, waarbij het thema “passie” centraal staat. Als één van de vier uitgaven die wij jaarlijks publiceren, hebben wij deze editie speciaal ontworpen om je te inspireren en te informeren over dit bijzondere onderwerp. 

Passie is iets wat ons allen drijft en motiveert. Het kan op zoveel verschillende manieren worden ervaren. Of het nu gaat om het uitoefenen van een beroep waar je hart sneller van gaat kloppen, het vinden van vreugde in creatieve activiteiten of het ontdekken van nieuwe hobby’s die jouw leven verrijken. In dit magazine delen we verhalen, tips en inzichten van verschillende experts en ervaringsdeskundigen, die je kunnen helpen om jouw eigen passie te (her)ontdekken en te omarmen. 

Een klinisch verblijf van 10, 12 of 16 weken kent voor sommigen een eigen bijdrage die hun financiële draagkracht te boven gaat. Wij vinden dat financiële omstandigheden geen belemmering mogen zijn om noodzakelijke hulp te krijgen. Mensen die deze kosten niet (volledig) kunnen opbrengen, mogen daarom een beroep doen op het Vriendenfonds van Hezenberg voor een financiële tegemoetkoming. 

Helpt u mee om verandering in mensenlevens mogelijk te maken door een eenmalige bijdrage  bijdrage aan de Vrienden van de Hezenberg te overwegen of vriend te worden? Weet dat er grote dankbaarheid is onder hen die dankzij uw gift, tijdens hun verblijf bij Hezenberg in beweging te mogen komen en te leren hun hart te volgen.