Op de Hoogte editie “Elkaar verstaan”

Verstaan wij elkaar? Dat is een belangrijke vraag. Want voor je het weet, kun je – hoewel je dezelfde taal spreekt – langs elkaar heen praten en elkaar niet verstaan. Elkaar niet begrijpen. Hoe vaak gebeurt dat niet? In de politiek, maar misschien ook wel in jouw familie. Je praat allemaal dezelfde taal: Nederlands, Fries of vul maar in. En toch praat je langs elkaar heen. Versta je elkaar niet. Het gesprek wordt zogezegd ‘helemaal niets’. Gelukkig staat daartegenover het wonder van Pinksteren: de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Zodat we elkaar open en vol vertrouwen tegemoet kunnen treden. Hoe verschillend we ook zijn.

Elkaar verstaan is ook ontzettend belangrijk binnen de therapeutische relatie. Empathie, echtheid en respect zijn hierbij essentieel. Pas als het contact met de therapeut als ‘veilig’ wordt ervaren, is er sprake van een omgeving waar gewerkt kan worden aan doelstellingen. In deze editie van Op de Hoogte magazine beschrijft o.a. Jolanda Velten, GZ-psycholoog bij Hezenberg, over het belang van ‘elkaar verstaan’ binnen de therapeutische relatie.

Een klinisch verblijf van 10, 12 of 16 weken kent voor sommigen een eigen bijdrage die hun financiële draagkracht te boven gaat. Wij vinden dat dit soort financiële omstandigheden geen belemmering mogen zijn om noodzakelijke hulp te krijgen. Mensen die deze kosten niet (volledig) kunnen opbrengen, kunnen daarom een beroep doen op het Vriendenfonds voor een financiële tegemoetkoming.

Help jij mee om verandering in mensenlevens mogelijk te maken door een eenmalige bijdrage aan de Vrienden van de Hezenberg te overwegen of vriend te worden? Weet dat er grote dankbaarheid is onder hen die dankzij jouw gift, tijdens hun verblijf bij Hezenberg aan de slag mogen gaan met het leren verstaan van zichzelf en hun omgeving.