Op de Hoogte editie “Bewaren of weggooien?”

Bewaren of weggooien?

Bewaren of weggooien? Dat is het dilemma waar je voor staat als je eens goed de bezem door je spullen, kleding en boeken wil halen. In theorie is het allemaal eenvoudig. Doe gewoon alles weg waar je niet meer blij van wordt. Maar in de praktijk blijkt dit vaak toch knap lastig te zijn.

Bij Hezenberg is ‘bewaren of weggooien’ een dagelijks actueel thema voor mensen die bij ons te gast zijn. Welk gedrag wil je bewaren en welke wil je wegdoen? Wat je in je leven hebt meegemaakt, draagt bij aan hoe je je leven vormgeeft. Bewust stilstaan bij je levensgeschiedenis kan je inzicht geven in bepaalde patronen en gedrag. Dit inzicht leert je welke patronen helpend zijn en welke je in de weg staan. Je kunt dan ook keuzes maken welke patronen en welk gedrag je wilt behouden voor je fundament en wat niet.

In deze maart editie van Op de Hoogte wordt het eerste deel van de methodiek ‘Huis van je leven’ beschreven. Met deze methodiek kijk je naar je leven als een huis met verschillende kamers. Kamers die soms ook flink opgeruimd of op een andere manier ingericht worden.

Een klinisch verblijf van 10, 12 of 16 weken kent voor sommigen een eigen bijdrage die hun financiële draagkracht te boven gaat. Wij vinden dat dit soort financiële omstandigheden geen belemmering mogen zijn om noodzakelijke hulp te krijgen. Mensen die deze kosten niet (volledig) kunnen opbrengen, kunnen daarom een beroep doen op het Vriendenfonds voor een financiële tegemoetkoming.

Helpt u mee om verandering in mensenlevens mogelijk te maken door een eenmalige bijdrage aan de Vrienden van de Hezenberg te overwegen of vriend te worden? Weet dat er grote dankbaarheid is onder hen die dankzij uw gift opruiming kunnen houden.