Nieuwsbrief verwijzers (Mei 2023)

Heeft uw patiënt al meerdere therapieën en diverse hulpverleners gehad? Is uw patiënt ondanks alle hulp voor bijvoorbeeld een depressie, angststoornis of trauma niet verder gekomen? Dan kan Hezenberg mogelijk iets betekenen.

Voor wie?
Voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen (cluster C), in combinatie met een stemmings- of angststoornis.

Aandoeningen

Onze behandelaren zijn gespecialiseerd in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen (cluster C) in combinatie met stemmingsstoornissen en angststoornissen. Daarnaast kan traumagerelateerde problematiek een rol spelen. Wij bieden echter geen
traumabehandeling.

Tijd voor een nieuw perspectief
In onze kliniek voor meervoudige aandoeningen werken we niet alleen aan de klachten en problemen, maar ook aan de achterliggende oorzaken.

Persoonlijke behandeling
Bij Hezenberg behandelen we de mens en niet alleen de diagnose. Wij kijken naar wie de patiënt is, naar zijn unieke voorgeschiedenis en situatie, en welke behandeling daar het beste bij past. Met aandacht voor gezin, relatie en werk.

Integrale en intensieve aanpak

Tijdens een korte en intensieve behandeling gaat de patiënt samen met een team van behandelaars aan de slag met zichzelf. Met onze unieke en multidisciplinaire aanpak behandelen we geïntegreerd diverse problematiek.

Klinische opname
In tien, twaalf of zestien weken maakt de patiënt deel uit van een therapeutische leefgroep. Deze leer- en leefgroep fungeert als behandelinstrument waarbij de patiënt relaties met medepatiënten en behandelaars krijgt aangeboden. De relaties bieden de patiënt ruimte
om nieuw gedrag aan te leren en belemmerende of remmende innerlijke patronen te doorbreken.

Voortzetting ambulante behandeling
Na de klinische behandeling wordt na een warme overdracht de ambulante behandeling door de verwijzende behandelaar voortgezet. Om zo het geleerde te verstevigen en verdere stappen in het herstelproces van de patiënt te zetten.

Telefonisch spreekuur Hezenberg GGZ

Heeft u als verwijzer vragen over een bepaalde casus en wilt u daarover sparren? Twijfelt u of wij uw patiënt de juiste hulp kunnen bieden? Maak vrijblijvend gebruik van ons telefonisch spreekuur, elke werkdag van 8.30 uur tot 9.00 uur. De psychologen van ons intaketeam delen
hun kennis graag met u. Tijdens het spreekuur zijn zij te bereiken op telefoonnummer (038) 20 22 900.

Wie krijgt u aan de lijn?
Anita Overgaauw (foto links) en Ineke Arnold (foto rechts), psychologen bij Hezenberg GGZ

Terugbelafspraak
Wilt u buiten ons telefonisch spreekuur uw casus aan ons voorleggen? Bel naar ons behandelsecretariaat voor het maken van een terugbelafspraak of stuur ons een e-mail. Het behandelsecretariaat is op werkdagen te bereiken op telefoonnummer (038) 20 22 901. He
e-mailadres is: behandelsecretariaat@hezenberg.nl.

Lange wachttijden? Niet bij ons!

Onze succesvolle kortdurende behandelingen zorgen voor een snelle doorstroom van patiënten. Hierdoor kunnen wij binnen vier weken een
eerste intakegesprek hebben met uw patiënt. In de intake en diagnostische fase bepalen we samen of een klinische behandeling bij Hezenberg passend is. En komen we gezamenlijk tot de conclusie dat Hezenberg voor uw patiënt geen passende plek is? Dan denken we graag met u mee over mogelijke alternatieven. Heeft u een patiënt die u wilt doorverwijzen? Download op deze pagina het verwijsformulier.

Iedereen is welkom bij Hezenberg

Christelijke waarden spelen een belangrijke rol in ons doen en laten, met respect voor ieders persoonlijke waarden, beleving en achtergrond.
Iedereen is welkom bij Hezenberg. Onze patiënten en gasten hebben allerlei levensbeschouwelijke achtergronden. Wat ons verbindt is dat we met elkaar op weg zijn. In hoopvol vertrouwen en het geloof dat verandering mogelijk is