Een nieuw perspectief op herstel!

Heeft u patiënten in behandeling die al van alles geprobeerd hebben, maar waarbij niets lijkt te werken? Patiënten die bijvoorbeeld worstelen met persoonlijkheidsstoornissen, aanhoudende angstklachten, neerslachtige gevoelens en een negatief zelfbeeld. Overweeg dan een klinische booster behandeling bij Hezenberg GGZ, als tussenstap in het ambulante behandeltraject.

Doorbreek belemmerende en remmende innerlijke patronen
Hester Eppinga, psychiater bij de Hezenberg: “Een klinische behandeling bij Hezenberg GGZ kan de impasse doorbreken door inzicht te geven, nieuw gedrag aan te leren en belemmerende en remmende innerlijke patronen te doorbreken. In een ambulante setting is dit soms in het huidige systeem en met beperkte contacten niet haalbaar.”

Unieke & holistische benadering
Wij begrijpen dat het als verwijzer een uitdaging kan zijn om deze patiënten passende zorg en behandeling te bieden. Vaak hebben zij al meerdere trajecten doorlopen en zijn zij teleurgesteld in de resultaten. Bij Hezenberg GGZ zijn wij gespecialiseerd in de behandeling van complexe, langdurige en therapieresistente problematiek van cluster C persoonlijkheidsstoornissen. Wij bieden een unieke en holistische aanpak, die gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten en jarenlange ervaring.

Aandacht voor zingeving & leefstijl
Hezenberg GGZ biedt behandelingen waarbij er specifiek aandacht wordt besteed aan zingeving en leefstijl. Hester Eppinga: “In de behandelprogramma’s hebben we oog voor de diepere betekenis en purpose in het leven van onze patiënten, evenals voor de invloed van leefstijlfactoren op het mentale welzijn. Door deze integrale benadering streven we ernaar om niet alleen psychische klachten aan te pakken, maar ook om mensen te helpen een gezonde en zinvolle levensstijl te ontwikkelen die bijdraagt aan het herstel en welbevinden.”

Integrale en intensieve aanpak
Ons ervaren team van behandelaren bestaat uit psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten en systeemtherapeuten. Samen met de patiënt gaan we op zoek naar de kern van hun problematiek en werken we actief aan herstel. Onze behandelingen zijn evidence-based en worden op maat gemaakt, waarbij we gebruikmaken van uiteenlopende therapievormen zoals cognitieve gedragstherapie, vaktherapie, diverse groepstherapieën, individuele gesprekken en specifieke modules.

Persoonlijk en betrokken
Wij geloven sterk in de kracht van een multidisciplinair team en hechten veel waarde aan een persoonlijke en betrokken benadering. Hester Eppinga: “Ons doel is om de patiënten te helpen een positieve transformatie te ondergaan, waarbij zij weer grip krijgen op hun leven en in staat zijn om gezonde relaties aan te gaan.” Onze behandelingstrajecten zijn intensief en vinden plaats zowel in een klinische setting als op ambulante basis. Hierdoor kunnen we de zorg optimaal afstemmen op de behoeften van de patiënt.

Contact, telefonisch spreekuur
Wij nodigen u dan ook uit om contact met ons op te nemen wanneer u patiënten heeft die vastlopen, ondanks de eerdere behandeltrajecten die zij hebben doorlopen. Samen kunnen we bespreken hoe wij hen verder kunnen helpen en welke mogelijkheden er zijn voor een behandeling bij Hezenberg GGZ. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een kennismakingsgesprek.

Nieuw perspectief op herstel
Samen kunnen we deze patiënten de kwalitatieve en specialistische zorg bieden die zij nodig hebben om hun leven weer in balans te brengen. Laten we onze krachten bundelen en hen een nieuw perspectief op herstel bieden.

Met vriendelijke groet,

Hezenberg GGZ