Verantwoording

Stichting Hezenberg is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat wij zijn vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Daarnaast kun je als donateur je giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. In verband met de ANBI-status publiceren wij op deze pagina een aantal gegevens.

ANBI-registratie van Stichting Hezenberg

De financiële verantwoording met bestuursverslag lees je in de jaarrekening 2020.