Lid Raad van toezicht

Bij de Raad van Toezicht ontstaat er in de loop van het najaar een vacature. Vanzelfsprekend heeft de raad een aantal speerpunten waar zij zich sterk voor maken. Wat betreft de vacature zoeken we versterking op twee van die speerpunten: grondige kennis van governance en professionele integratie van geestelijk verzorging. Hezenberg staat de komende jaren voor de uitrol van het SLTB en daarmee samenhangende investeringen.

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bescheiden vergoeding. Omdat het toezicht op stichting Hezenberg ook vanuit cliëntperspectief gebeurt, draagt een lid van de cliëntenraad een kandidaat voor aan de raad van toezicht. Zij is om die reden medegesprekspartner in het sollicitatiegesprek, dat plaats vindt in de 2e helft van november bij Hezenberg in Hattem.

Interesse?
Voor vragen over de vacature, de selectieprocedure en/of de stichting kan informatie worden verkregen bij de heer prof. dr. P.J. Verhagen, secretaris van de Raad van Toezicht, via (06)51750593 of via mail.

Er is een informatiepakket met volledige profielschets en selectieprocedure beschikbaar. Deze is op te vragen bij het secretariaat van de Hezenberg. Uw schriftelijke sollicitatie met cv kunt u vóór 15 november 2021 indienen bij het secretariaat van de RvT.