Welke kosten kun je verwachten?

De kosten en vergoedingen voor een GGZ-behandeling zijn afhankelijk van je zorgverzekeraar en het type verzekering dat je hebt. Alle zorgverzekeraars vergoeden een GGZ-behandeling bij de Hezenberg. Bekijk het overzicht van verzekeraarsvergoedingen klinische zorg of het overzicht verzekeraarsvergoedingen ambulante zorg. De kosten die buiten de basisverzekering vallen en niet vergoed worden door zorgverzekeraars vind je terug in ons tarievenoverzicht 2021. Let op: zoals bij alle GGZ-instanties maakt de intakefase (diagnostische fase) formeel deel uit van de behandeling. Ook als je niet in aanmerking komt voor verdere behandeling, worden de kosten voor de intake in rekening gebracht bij je zorgverzekeraar. De daadwerkelijke bestede minuten aan een intake zijn hoger dan in de beleving vaak wordt ervaren. Dit komt omdat na het gesprek er tijd gestoken wordt in onder andere dossiervorming, afstemmingsoverleg en besluitvorming. De kosten voor intake vallen onder het wettelijk verplichte eigen risico en kunnen (gedeeltelijk) voor eigen rekening zijn. Informeer hiernaar bij het eerste telefonische contact met het Intaketeam.

Gecontracteerde zorgverzekeraars
Als je verzekerd bent bij één van de zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben, dan wordt je behandeling vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. De kosten voor behandeling (inclusief intake) tellen mee voor het eigen risico. Let op: bij een budgetpolis vergoedt de verzekeraar een lager percentage. De resterende kosten dien je zelf te betalen. Mocht dit financieel een probleem voor je zijn, dan kun je een beroep doen op ons Steunfonds. Geef dat tijdig aan tijdens het intakegesprek. Je kunt alleen vooraf een beroep doen op het Steunfonds.

Niet-gecontracteerde zorgverzekeraars en eigen bijdrage
Enkele zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben vergoeden 60 tot 100 procent van de nota, afhankelijk van je polis. Heb je een restitutie-polis? Dan vergoedt de verzekeraar 100 procent van je behandeling en hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Bij polissen die een lager percentage vergoeden, brengt de Hezenberg het resterende bedrag niet in rekening bij de verzekerde. In plaats daarvan rekenen we een (lagere) eigen bijdrage per dag. Met deze regeling willen we financieel tegemoetkomen aan de verzekerde. Mocht deze eigen bijdrage een belemmering zijn, dan kun je een beroep doen op ons Steunfonds. Geef dat tijdig aan tijdens het intakegesprek. Je kunt alleen vooraf een beroep doen op het Steunfonds. Van de niet-gecontracteerde zorgverzekeraars werken een aantal zorgverzekeraars op basis van een machtigingsaanvraag en heeft de Hezenberg GGZ deze toestemming nodig om te kunnen behandelen.

Gemoedsbezwaard?
Ben je gemoedsbezwaard en om die reden niet verzekerd, dan kun je ervoor kiezen zelf de zorgkosten te betalen of deze te declareren bij het CAK. Wil je meer weten over hoe dit zit kijk dan op de website van het CAK.

Financiële tegemoetkoming
Mocht je op voorhand weten dat de kosten een belemmering voor je zijn, dan kun je een beroep doen op ons Steunfonds voor een financiële tegemoetkoming in de kosten. Tijdens het intakegesprek kunnen alle mogelijkheden daarvan aan de orde komen. Geef dat tijdig aan, want je kunt alleen vooraf een beroep doen op het Steunfonds. Om voor het Steunfonds in aanmerking te komen, zullen we je vragen om een aantal bewijsstukken van jouw financiële situatie. Als je een inkomen hebt rond het bijstandsniveau, is het bij sommige burgerlijke gemeenten mogelijk om voor zorgkosten een beroep te doen op de Wet Bijzondere Bijstand (WBB). Ook kun je informeren bij je eigen kerk of er financiële ondersteuning mogelijk is vanuit bijvoorbeeld de diaconie.