Wachttijden klinische GGZ

Heb je een doorverwijzing van je huisarts of psychiater (een officieel erkende verwijzer)? Dan kun je ons bellen om een afspraak te maken voor een intake. Zodra wij de verwijzing hebben ontvangen, kunnen we jouw intake plannen. Na de intake wordt jouw hulpvraag besproken binnen het Indicatieteam. Als wij denken jou de juiste hulp te kunnen bieden, kun je (na een eventuele wachtperiode) jouw verdere behandeling voortzetten.

Wachttijdenvoor intake voor start behandeling
Klinische specialistische GGZ3 wekenafhankelijk van gekozen zorgpad

Laatste update:1 oktober 2021

Met deze wachttijd voldoet Hezenberg aan de Treeknormen. Dit zijn landelijk vastgestelde afspraken over wachttijden binnen de GGZ.

Intakefase onderdeel behandeling

Zoals bij alle GGZ-instanties maakt de intakefase formeel onderdeel uit van de behandeling. Ook als je niet in aanmerking komt voor verdere behandeling, worden de kosten voor de intake in rekening gebracht bij je zorgverzekeraar. Deze kosten vallen onder het wettelijk verplichte eigen risico en kunnen (gedeeltelijk) voor eigen rekening zijn.

Machtigingsaanvraag
Bij een aantal verzekeraars moet er een machtigingsaanvraag worden ingediend en goedgekeurd voordat de behandeling kan starten. Deze aanvraag wordt ingediend door ons intaketeam. De wachttijd is mede afhankelijk van de snelheid van beoordeling van de aanvraag bij je zorgverzekeraar. Bekijk het overzicht van verzekeraarsvergoedingen om te zien of er een machtigingsaanvraag ingediend moet worden bij je verzekeraar.

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer de wachttijd onverhoopt toch boven aanvaardbare wachttijden uitstijgt, kun je telefonisch contact met ons opnemen, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je helpen om binnen 4 weken vanaf je eerste contact met de zorgaanbieder een intakegesprek te krijgen en dat de behandeling start binnen 10 weken vanaf de intake. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen. Ook kan er gedacht worden aan een overbrugging bij de praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ), voordat je terecht kan voor een behandeling bij Hezenberg. Het kan ook betekenen dat je bij een andere zorgaanbieder terecht komt.