Inclusie- & exclusiecriteria klinische GGZ

Criteria voor toelating tot de intake:

 • Er is een vervolgvoorziening voor na opname gearrangeerd
 • Er heeft recent voldoende voorliggende behandeling binnen de GGZ plaatsgevonden, die tot onvoldoende resultaat leidde
 • Er ligt een verwijzing met heldere vraagstelling

Inclusiecriteria vanuit het perspectief van de behandelaar:

 • Er is sprake van een medische noodzaak. Een opname is effectiever of efficiënter dan ambulante behandeling
 • Er is sprake van een persoonlijkheidsstoornis, cluster C
 • Behandeling is mogelijk:
  • praktisch uitvoerbaar;
  • andere psychiatrische stoornis in remissie, onder controle of niet op de voorgrond;
  • neurobiologische ontwikkelingsstoornis interfereert niet met behandeling;
  • geen of onvoldoende behandelde trauma gerelateerde klachten;
  • normale intelligentie;
  • vermogen te reflecteren en/of mentaliseren (of: kan ontwikkeld worden);
  • relatieproblemen, maatschappelijke problemen zitten behandeling niet in de weg;
  • naastbetrokkenen kunnen waar nodig bij systeem betrokken worden;
  • somatische beperkingen interfereren niet met behandeling.
 • Er is zicht op behandeling van voorgaande en er is zicht op herstel:
  • Verbetering van klachten;
  • Verbetering van persoonlijk functioneren;
  • Verbetering van existentiële vraagstukken;
  • Verbetering van maatschappelijk functioneren.
 • Alle criteria in voorgaande fasen voldoen nog steeds aan gestelde eisen

Inclusiecriteria vanuit het perspectief van de patiënt:

 • Erkent dat er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis;
 • Is gemotiveerd voor behandeling van persoonlijkheidsproblematiek;
 • Heeft het vermogen of de potentie te reflecteren en/of te mentaliseren;
 • Geeft ruimte om het systeem te betrekken bij de behandeling.

Exclusiecriteria

 • Er is sprake van een crisis;
 • Er is sprake van een verslaving;
 • Suïcidaliteitsgedachten overheersen;
 • Er is sprake van een ernstig psychotisch ziektebeeld
 • De patiënt heeft geen vaste woon- of verblijfplaats
 • Er is sprake van een aanpassingsstoornis of alleen klachten.

De regiebehandelaar bij Hezenberg toetst op medisch noodzakelijk verblijf bij patiënt (en betrokkenen) of:

 • de opname effectiever en/of efficiënter is dan een ambulante behandeling;
 • er sprake is van voorliggende behandeling in de GGZ die tot onvoldoende resultaat heeft geleid;
 • de voorgaande keuzes leiden tot een behandeling volgens het stepped care principe;
 • er voorafgaand aan de behandeling mogelijkheden zijn gecreëerd voor een vervolgtraject na opname;
 • er voldoende sociale steunsystemen aanwezig zijn of dat dit aandacht behoeft bij opname;
 • er aandacht is voor alternatieve vormen van vervolgzorg en of daarvoor indicaties moeten worden geregeld.