Info voor de predikant/pastor Pastorale-psychosociale begeleiding

Zin-Weken

Als pastor of welzijnswerker hebt u soms te maken met mensen die in hun thuissituatie klem komen te zitten. Zij kunnen een hulpverleningsprogramma volgen onder de titel ‘Zin-Weken’.

Begeleide bezinning

De Zin-Weken bieden gasten de mogelijkheidvan begeleide bezinning op het eigen leven vanuit een pastoraal perspectief. Wat kan ik, wat wil ik, wat inspireert mij en hoe kan ik dat vorm geven? Wat belemmert mij daarbij en hoe ga ik daarmee om? Hoe kan het leven hier-en-nu als leefbaar ervaren worden?

Eén of twee weken

De Zin-Weken worden grotendeels begeleid door pastores en maatschappelijk werkers. De Hezenberg biedt een traject aan van twee weken. Een gast bepaalt zelf hoe lang hij blijft: één of twee weken. Het programma bestaat uit een beproefde mix van verbale en non-verbale groepsactiviteiten en twee keer per week een individueel gesprek.

Kapel

In onze eigen Kapel vindt dagelijks een ochtend- en avondgebed plaats. Iedereen is vrij hieraan deel te nemen. Ook kan elke gast de Kapel gebruiken als stilte- of meditatieplek.

Voor een intakegesprek meldt een cliënt zichzelf aan. Een verwijzing van de huisarts stellen wij op prijs.