Psychiater 8 uur per week

Bij de werkzaamheden ligt de nadruk op diagnostiek, indicatiestelling en deelname aan en ondersteuning van het behandelteam. Het verrichten van achterwachten behoort ook tot de taken.

De Hezenberg biedt multidisciplinaire kortdurende intensieve intramurale
psychotherapie aan cliënten voor wie ambulante hulpverlening ontoereikend blijkt.

Informatie over de vacature kunt u inwinnen bij de heer Anne Jan Kok, tel.: 038-4445251. Sollicitaties kunt u sturen naar info@hezenberg.nl, t.a.v. De heer Anne Jan Kok.