Informatie GGZ-professional GGZ behandeling

Christelijke identiteit

Kenmerkend en uniek voor de Hezenberg is de wijze waarop professionele GGZ behandeling en aandacht voor zingeving en bezieling geïntegreerd ingezet worden. Veel cliënten kiezen voor de Hezenberg vanwege onze christelijke identiteit. Onze interkerkelijke oriëntatie maakt dat mensen uit de meest uiteenlopende gezindten zich bij ons thuis voelen. Bij de Hezenberg wordt niet nadruk gelegd op de verschillen, maar op wat mensen onderling verbindt.

Basis en Specialistische GGZ

Wij bieden ambulante Basis GGZ  en klinische Specialistische GGZ. Vooral cliënten die in de ambulante GGZ niet of te weinig herstellen, zijn aangewezen op een intensief psychotherapeutisch traject. Voor hen is de klinische Specialistische GGZ. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt bekeken in welk zorgpad de hulpvraag het beste past. Binnen dit zorgpad volgt de cliënt een klinische behandeling welke 6 of 10 weken duurt. De cliënt dient zichzelf aan te melden voor intake.

ACT

Behandeling is voor een belangrijk deel gebaseerd op de ACT (Acceptance and Commitment Therapy). In deze vorm van derde generatie gedragstherapie leren cliënten zich te richten op wat ze zelf direct kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van te vechten tegen dat wat onvermijdelijk is maar wat ten koste gaat van een waardevol leven.

Programmakenmerken zijn: herstel, bezinning en persoonlijke groei.
Groepstherapeutische interventies vinden met name plaats op gebied van non-verbale therapie, lichaamswerk en cognitieve gedragstherapie. Individuele behandeling is vooral gericht op individu en systeem en bevordering van psychische flexibiliteit. Alle cliënten volgen een mix van groeps- en individuele behandeling.