Informatie GGZ-professional GGZ behandeling

Christelijke identiteit

Kenmerkend en uniek voor de Hezenberg is de wijze waarop professionele GGZ behandeling en aandacht voor zingeving en bezieling geïntegreerd ingezet worden. Veel cliënten kiezen voor de Hezenberg vanwege de christelijke identiteit. 

Basis en Specialistische GGZ

Wij bieden Basis GGZ en intramurale Specialistische GGZ. Vooral cliënten die in de ambulante GGZ niet of te weinig herstellen, zijn aangewezen op een intensief psychotherapeutisch traject. Voor hen is de intramurale Specialistische GGZ.De meeste intramurale behandelingen duren zeven weken. De cliënt dient zichzelf aan te melden voor intake.

ACT

Behandeling is gebaseerd op de ACT(Acceptance and Commitment Therapy). In deze vorm van derde generatie gedragstherapie leren mensen zich te richten op wat ze zelf direct kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van te vechten tegen wat onvermijdelijk is en ten koste gaat van een waardevol leven.

Programmakenmerken zijn: herstel, bezinning en persoonlijke groei.
Groepstherapeutische interventies vinden met name plaats op gebied van non-verbale therapie, lichaamswerk en cognitieve gedragstherapie. Individuele behandeling is vooral gericht op individu en systeem en bevordering van psychische flexibiliteit. Alle cliënten volgen een mix van groeps- en individuele behandeling.