Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Vastgelopen?

Je ligt overhoop met jezelf. Al tijden. Het heeft allerlei gevolgen: het stormt in je relatie, je loopt vast  in je werk. Tijd om in actie te komen. De Hezenberg biedt je de mogelijkheid om onder professionele begeleiding te werken aan jezelf. We bieden behandeling met verblijf en zonder verblijf (ambulante hulp). 

We bieden hulp aan mensen met (onder meer):

  • depressieve klachten
  • angsten
  • trauma-gerelateerde problematiek
  • ernstige psychosomatische klachten, al dan niet gecombineerd met extra stress wegens verzwarende gezinsomstandigheden en/of persoonlijkheidsproblematiek.


Eén van de voorwaarden voor aanmelding is dat de huisarts het verwijsformulier invult. U kunt dit formulier downloaden of opvragen via ons maatschappelijk werk. Ook moet er een recent voorliggend hulpverleningstraject zijn. Meer informatie over het intakeproces vindt u hier.

Met verblijf

Soms is de thuissituatie mede de aanjager van de problemen. De meeste mensen die bij ons komen, hebben thuis al een hele tijd hulp gehad, maar hebben daar onvoldoende baat bij. We werken met een stevig therapeutisch programma van zowel individuele begeleiding als ook gezamenlijke activiteiten, gesprekken, training en ontspanning. Gedurende een traject van 6 of 10 weken bent u te gast op ons landgoed en krijgt u alle aandacht van een team van geschoolde, ervaren therapeuten en pastores.   

Weekend
Tijdens het weekend wordt er geen behandeling geboden en is de Hezenberg gesloten. Wel is er de mogelijkheid op zondagavond vanaf 19.00 uur terug te komen. De kosten hiervoor bedragen € 30,- (van zondag 19.00 uur tot maandag 9.00 uur).

Zonder verblijf (ambulante hulp)

De Hezenberg biedt ook behandeling aan in de vorm van ambulante gesprekken met een geregistreerde psychotherapeute. U komt op afspraak naar de Hezenberg voor een gesprek met uw hulpverlener. Meestal zijn daar gesprekken met de huisarts of en Praktijkondersteuner GGZ aan vooraf gegaan. 

Kosten en Steunfonds

* Betaling vindt plaats vanuit het basispakket van uw Zorgverzekering. 
N.B. De kosten voor behandeling (inclusief intake) tellen mee voor uw eigen risico.

* Als u verzekerd bent bij Zorg en Zekerheid of Menzis dient u vooraf, in overleg met de Hezenberg, een machtiging aan te vragen. 
 
De Hezenberg werkt voor sommige zorgverzekeraars binnen het restitutiesysteem. Dat betekent, dat u in principe een nota krijgt van de Hezenberg die u zelf indient bij uw zorgverzekering. In de praktijk wordt de afhandeling meestal door ons gedaan. Uw zorgverzekering vergoedt 60 tot 100% van de nota, afhankelijk van waar u verzekerd bent. Over het overblijvende deel maken wij zelf afspraken met u. 

De Hezenberg beschikt over een eigen Steunfonds voor aanstaande cliënten die financieel erg krap zitten. Tijdens het intakegesprek kunnen alle mogelijkheden aan de orde komen. Geef dat tijdig aan, u kunt niet achteraf een beroep doen op het Steunfonds.