Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Vastgelopen?

Je ligt overhoop met jezelf. Al tijden. Het heeft allerlei gevolgen: het stormt in je relatie, je loopt vast  in je werk. Tijd om in actie te komen. Het kan een keerpunt in je leven worden. De Hezenberg biedt je de mogelijkheid om onder professionele begeleiding te werken aan jezelf. Dat kan via een behandeling met verblijf en zonder verblijf (ambulante hulp). 

We bieden hulp aan mensen met (onder meer):

  • depressieve klachten
  • angsten
  • trauma-gerelateerde problematiek
  • ernstige psychosomatische klachten, al dan niet gecombineerd met extra stress wegens verzwarende gezinsomstandigheden en/of persoonlijkheidsproblematiek.

Eén van de voorwaarden voor aanmelding is dat de huisarts het verwijsformulier invult of een officiële verwijsbrief naar ons stuurt. Je kunt dit formulier downloaden of opvragen via ons intaketeam GGZ. Ook moet er een recent voorliggend hulpverleningstraject zijn. Meer informatie over het intakeproces lees je hier.

Met verblijf

Soms is de thuissituatie mede de aanjager van de problemen. De meeste mensen die bij ons komen, hebben thuis al een hele tijd hulp gehad, maar hebben daar onvoldoende baat bij. We werken met herstelpaden (ook wel zorgpaden genoemd) gebaseerd op een degelijke samenstelling van therapeutische modules. Het is een combinatie van individuele begeleiding (combinatie van gesprekken en e-health), gezamenlijke activiteiten, training en ontspanning. Gedurende een traject van 6 of 10 weken ben je doordeweeks te gast op ons landgoed en krijg je op jou afgestemde aandacht van een team van geschoolde, ervaren therapeuten en pastores.   

Zonder verblijf (ambulante hulp)

De Hezenberg biedt ook behandeling aan in de vorm van ambulante gesprekken met een geregistreerde psychotherapeut. Je komt op afspraak naar de Hezenberg voor een gesprek met je hulpverlener. Meestal zijn daar gesprekken met de huisarts of en Praktijkondersteuner GGZ aan vooraf gegaan. De Hezenberg heeft een keurmerk voor Basis GGZ  van de Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ, waar onze ambulante hulp onder valt.