Over ons

Aan de rand van de Veluwe, te midden van een prachtig stukje natuur, ligt landgoed De Hezenberg. Hier ontvangen wij mensen die zijn vastgelopen in hun leven en willen werken aan zichzelf. We bieden hulp aan mensen met bijvoorbeeld depressies, angsten, trauma’s, psychosomatische klachten, relatieproblemen, problemen op het werk, oververmoeidheid (burn-out), langdurige rouwproblematiek, identiteitsvragen of een negatief zelfbeeld. Ook biedt De Hezenberg ruimte aan mensen die zoeken naar rust, bezinning en verdieping. 

Open christelijke identiteit
Stichting De Hezenberg is opgericht in 1946. Voortgekomen uit protestants-christelijke pastorale zorg, heeft de Hezenberg zich ontwikkeld tot een instelling voor hulpverlening met een open christelijke identiteit. De Hezenberg voldoet aan het Keurmerk Christelijke Zorg. We zetten ons in om mensen die in hun leven zijn vastgelopen rust, ruimte en hulp te bieden om te groeien naar herstel en zelfrespect. Dagelijkse gebedsmomenten en wekelijkse vieringen geven vorm aan het christelijk geloof. Gasten komen uit allerlei levensbeschouwelijke achtergronden, uiteraard nemen wij ook mensen in behandeling die niet-christelijk of niet-gelovig zijn.

GGZ hulpverlening
Onze integrale aanpak van professionele GGZ-behandeling en aandacht voor zingeving beantwoord een lacune binnen de geestelijke gezondheidszorg. De meeste mensen die bij ons komen, hebben thuis al (een hele tijd) hulp gehad, maar hebben daar onvoldoende baat bij. Soms is de thuissituatie mede de aanjager van de problemen. Wij bieden een traject van zes of tien weken afhankelijk van wat er speelt. Gedurende deze weken zijn mensen doordeweeks te gast op ons landgoed en krijgen ze alle aandacht van een team van ervaren en geschoolde therapeuten en pastores. We werken met onze gasten aan de hand van een herstelpad door ons therapeutisch programma van e-healthbehandeling, individuele gesprekken en ook gezamenlijke activiteiten, groepstherapieen en trainingen. Ook is er aandacht voor ontspanning. Naast dit alles bieden we ook behandeling zonder verblijf, in de vorm van ambulante gesprekken met een geregistreerde psychotherapeut.

Pastorale hulp (pastorale-weken)
“Wat kan ik, wat wil ik, wat inspireert mij en hoe kan ik dat vorm geven? Wat belemmert mij daarbij en hoe ga ik daarmee om?” De Hezenberg biedt begeleiding bij bezinning op het leven vanuit een pastoraal perspectief. Gasten kunnen één tot twee weken deelnemen aan een pastoraal traject. Het programma bestaat uit een beproefde mix van (non-)verbale groepsactiviteiten en twee keer per week een individueel gesprek. Dit traject worden grotendeels begeleid door pastores en maatschappelijk werkers. In onze eigen Kapel vindt dagelijks een ochtend- en avondgebed plaats. Iedereen is vrij hieraan deel te nemen. Ook kan elke gast de Kapel gebruiken als stilte- of meditatieplek. We bieden ook ambulante begeleiding (zonder verblijf) aan.

Retraite
De Hezenberg biedt de mogelijk om als retraitegast op het landgoed te verblijven. Retraite is een tijd van bezinning. Een paar dagen, een weekend, een midweek of langer. Door te verblijven in een andere omgeving en het ontbreken van de eigen dagelijkse gewoontes worden retraitegasten als het ware ‘stilgezet’. Hierdoor kunnen ze op een nieuwe manier naar zichzelf, het leven en de wereld om hen heen gaan kijken. Een vast dagritme met dagelijks terugkerende gebedsmomenten biedt daarbij structuur. Ook organiseren we geregeld bezinningsmiddagen (“Ontmoeting op de Berg”) rond geestelijke thema’s.